Název Goodness Staženo

Základy poradenství - vypracované otázky

Práce formou kompilace z mnoha zdrojů shrnuje základní poznatky týkající se vymezení, vývoje a charakteristiky poradenství. Zabývá se také různými typ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociální práce

282x

Poradenství pro zdravotně postižené

Práce se velmi stručně zabývá poradenstvím pro zdravotně postižené. Rozebírá jednotlivé druhy rehabilitací. Věnuje se sociálním službám poskytovaným z... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociální práce

216x

Humanistická psychologie, logoterapie, transakční analýza - vliv psychologických teorií na rozvoj poradenství

Práce sleduje vliv humanistické psychologie, logoterapie a transakční analýzy na rozvoj poradenství.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociální práce

196x

Staří občané

Práce nejprve definuje základní pojmy, vymezuje práva seniorů a charakterizuje, jak lze ke starým lidem přistupovat. Věnuje se způsobům vyrovnávání se... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociální práce

134x

Teorie a metody sociální práce - vypracované otázky

Práce obsahuje 20 v bodech vypracovaných otázek ke zkoušce z teorie a metod sociální práce. Seznamuje s významnými osobnostmi a vývojem sociální práce... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociální práce

129x

Penologie - vypracované otázky

Jedná se o vypracované otázky na zkoušku z Penologie. Text penologii definuje, zabývá se jejím obsahem a příbuznými obory. Seznamuje nejen s teoriemi ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Právo, Sociální práce


68x

Handicapovaní lidé

Absolventská otázka v angličtině na téma handicapovaní lidé, která popisuje i typy handicapů, způsoby práce s postiženými lidmi a další užitečné infor... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Sociální práce

62x

Syndrom týraného a zneužívaného dítěte

Tento text seznamuje se syndromem týraného a zneužívaného dítěte. Definuje týrání, zanedbávání a zneužívání dítěte. Podrobněji popisuje syndrom CAN. Z... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociální práce


58x

Xenofobie, rasismus a specifikace romského etnika

Tento text se zabývá xenofobií, rasismem a specifikací romského etnika. Obsahuje šablony dle Kocurové, charakterizuje zejména vztahy mezi majoritou a ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Etnologie, Sociální práce


49x

Sociální pedagogika - vypracované otázky ke zkoušce

Soubor obsahuje komplex dvou sad vypracovaných otázek ze sociální pedagogiky. Jedná se o otázky k semestrální zkoušce v bakalářském studiu, které jsou... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociální práce

48x
1  2  3  4  »