Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Hutné kamenivo

Hutné kamenivo

Kategorie: Stavebnictví

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje s tématem hutné kamenivo. V úvodu autor charakterizuje tento pojem a uvádí, jak se kamenivo různě dělí. V přehledných tabulkách nabízí vlastnosti různých druhů tohoto materiálu. Následuje výčet chemických vlastností, které má mít. Ať už to jsou složky reagující s hydroxidy, chloridy rozpustné ve vodě nebo obsah síry či humusovitost. Poté je popsán proces výroby kameniva. Autor si všímá i ostatních vlastností tohoto materiálu. Nakonec sděluje využití kameniva a doplňuje jej ceníkem aktuálního v roce 2002.

Obsah

1.
Definice
2.
Dělení
2.1
Podle původu
2.2
Podle velikosti zrn
2.3
Podle použití
2.4
Podle vzniku zrn
3.
Druhy kameniva
3.1
Hutné kamenivo do betonu - drobné
3.2
Hutné kamenivo do betonu - hrubé
3.3
Hutné kamenivo do betonu - štěrkopísek
4.
Chemické vlastnosti
4.1
Složky reagující s hydroxidy
4.2
Chloridy rozpustné ve vodě
4.3
Obsah síry
4.4
Humusovitost
5.
Výroba
6.
Ostatní vlastnosti
6.1
Sypná hmotnost
6.2
Pórovitost
6.3
Nasákavost
6.4
Mrazuvzdornost
6.5
Odplavitelné částice
6.6
Trvanlivost
7.
Použití
8.
Ceník

Úryvek

"3. Chemické vlastnosti

3.1 Složky reagující s hydroxidy

Zvláště v drobném kamenivu mohou být obsaženy některé aktivní formy oxidu křemičitého (SiO2) (sopečná skla, chalcedon, rohovec, …). Ty mohou reagovat s hydroxidy a tato reakce může v již zatvrdlém betonu vyvolat nebezpečné rozpínání a rozrušit jej. Hydroxidy se do betonu obvykle mohou dostat v použitém cementu, popílku, nebo jiné jemnozrnné přísadě.
3.2 Chloridy rozpustné ve vodě

Normou ČSN 73 2401 je dáno, že kamenivo použité na výrobu betonu nesmí obsahovat více než 0,02 % hmotnosti ve vodě rozpustných chloridů.
3.3 Obsah síry

ČSN 75 1512 omezuje obsah veškeré síry přepočtený na anionty SO-3 u kameniva na 1 % hmotnosti kameniva. Je to proto, že vysoký obsah síry může mít negativní vliv na tuhnutí betonové směsi, a také proto, že může způsobit korozi ocelové výztuže betonu. V zatvrdlém cementu může dojít k rozpínání vlivem rozpustných síranů (nebo sulfidů na ně se oxidujících).

3.4 Humusovitost

Orientačně byla odpověď na otázku humusovitosti nastíněna v oddíle 2. Podle ČSN 72 1177 se provádí informativní zjišťování humusovitých látek. Zkouška probíhá tak, že se drobná frakce kameniva vyluhuje roztokem hydroxidu sodného (draselného) (NaOH, KOH). Jsou-li v kamenivu přítomny huminové látky, pak barví roztok do žluta až do hněda. Po 24 hodinách se hodnotí zbarvení roztoku buď porovnáním s barevným etalonem nebo informativně podle barevné stupnice. Zbarvení roztoku nemusí vždy znamenat přítomnost humusovitých látek. ČSN 72 1512 na to pamatuje a toleruje tmavší zbarvení roztoku v případě, že se zkouškami prokáže, že pevnost (nebo jiná sledovaná vlastnost) betonu nebo malty není použitým kamenivem negativně ovlivněna.
4. Výroba

K výrobě hutného kameniva se smí používat jen takové suroviny, které neuvolňují odpařováním, vyluhování apod. jedovaté nebo zdraví škodlivé látky v množství, které by mohlo při daném použití kameniva ohrožovat zdraví, jako např. horniny vykazující zvýšenou radioaktivitu, uhličitanové horniny obsahující více než 88 % CaCO3 apod."

Poznámka

Práce obsahuje tabulky. Čistý text dosahuje cca 4 strany.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera2743
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse