Referáty stavebnictví

Název Goodness Staženo

Dopad stavitelství na životní prostředí, studie EIA

Práce se věnuje studii EIA (Environmental Impact Assessment, neboli Vyhodnocení vlivů na životní prostředí), kterou předkládají firmy k projektům, u n... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Stavebnictví, Ekologie

303x

Tepelné izolace – materiály pro dodatečné zateplování budov

V úvodu práce o tepelné izolaci nás autor seznamuje s důvody, proč zateplovat a doporučuje k tomu různé materiály. Dále informuje o požadavcích na zat... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Stavebnictví

176x

Sanace zdiva

Tato seminární práce obsahuje různé metody sanace vlhkého zdiva včetně názorných obrázků jednotlivých metod. Odstranění vlhkosti speciálními stavebním... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Stavebnictví

154x

Tepelné izolace - zateplení objektu s využitím přírodních materiálů

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Stavebnictví

134x

Územní plánování

Tato práce obsahuje příklady územního plánování od doby starověku až po území plánování dneška podle současných zákonů.Z pohledu starověku pojednává p... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Stavebnictví

115x

Rekonstrukce historického objektu

Tato seminární práce obsahuje průvodní a technickou zprávu, která popisuje současný stav a stav po navržení sanačních a rekonstrukčních řešení histori... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Stavebnictví

91x

Výroba betonu

Práce podává technologický popis výroby betonu. Stručně charakterizuje beton a zpracovávané suroviny a materiál. Uvádí jednotlivé vlastnosti betonu. R... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Stavebnictví

91x

Podnikání a právo ve stavebnictví

Práce představuje specifické vlastnosti podnikání a právním náležitostí ve stavebnictví. Popsány jsou jednotlivé faktory obecného a oborového okolí, S... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Stavebnictví

88x

Technická zpráva pro stavební povolení - rodinný dům

Jedná se o ukázkovou technickou zprávu pro stavební povolení rodinného domu. Zpráva je velmi podrobná a je sepsána podle ČSN EN. Obsahuje všechny důle... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Stavebnictví

62x

Žáruvzdorné materiály

Práce se věnuje stavivům, z nichž se dělají části vyzdívek pecí odolávající vysokým teplotám. Tyto materiály jsou dále rozděleny na žáruvzdorné, lehče... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Stavebnictví, Technologie

48x
1  2  3  4  »