Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Hygiena zdravotnických zařízení

Hygiena zdravotnických zařízení


Kategorie: Zdravotnická škola

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: V práci je popsána hygiena ve zdravotnických zařízení dle vyhlášky č. 195/2005 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení. Text popisuje povinnost hlášení infekčních chorob, druhy a možnost lékařských prohlídek. Zabývá se úklidem, zacházením s prádlem, biologickým materiálem, mytí rukou, i malováním místností ve zdravotnických zařízeních.

Obsah

1.
Vyhláška č. 195/2005
1.1.
Předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění
1.1.1.
Lékařské prohlídky u fyzických osob vykonávajících činnosti epidemiologicky závažné
1.1.2.
Zásady pro odběr a vyšetření biologického materiálu a náležitosti žádanky
1.2.
Hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče
1.2.1.
Příjem a ošetřování fyzických osob ve zdravotnických zařízeních a ústavech sociální péče
1.2.2.
Zásady mytí rukou
2.
Sterilizace, vyšší stupeň dezinfekce, dezinfekce
3.
Manipulace s prádlem
4.
Úklid
4.1.
Odpad
4.2.
Malování místností ve zdravotnických zařízeních

Úryvek

"Sterilizace, vyšší stupeň dezinfekce, dezinfekce
Dezinfekce – soubor opatření ke zneškodňování mikroorganismů pomocí fyzikálních, chemických nebo kombinovaných postupů, které mají přerušit cestu nákazy od zdroje ke vnímavé fyzické osobě. Fyzikální desinfekce – jsou ekologické a používají suchého nebo vlhkého tepla, mezi nejjednodušší patří mechanická očista, dále sem řadíme desinfekci horkým vzduchem, vroucí vodou, párou, ultrafialové záření – germicidní lampy, pasterizace, filtrace – u roztoků v průmyslových zařízeních. Chemická desinfekce – převažuje v praxi nad fyzikální, provádí se roztokem, který má mikrobicidní či bakteriocidní účinek ( persteril, chloramin, gutasept, septonex atd.)
Při provádění chemické dezinfekce se dodržují tyto zásady:
• dezinfekční roztoky se připravují vždy čerstvé
• zlepšení účinnosti některých dezinfekčních roztoků lze dosáhnout zvýšením teploty
• firemně vyráběné roztoky se považují za 100 % (pokud není na obalu uvedená jiná koncentrace); ředění dezinfekčních
. Desinfekční účinek může být znehodnocen hrubší nečistotou a proto se doporučuje nrjprve mechanická očista. U znečištěných ploch biologickým materiálem (krev, hnis, atd.) je postup opačný, nejprve desinfekce, poté mechanická očista.

Vyšší stupeň dezinfekce představuje postupy, které zaručují usmrcení bakterií, virů, mikroskopických hub a některých bakteriálních spor, nezaručují však usmrcení ostatních mikroorganismů, vysoce rezistentních spor a vývojových stadií zdravotně významných červů a jejich vajíček. Používá se například u desinfekce endoskopů.

Sterilizace – je proces, při kterém dochází k usmrcení všech mikroorganismů včetně spor. Součástí sterilizace je před sterilizační příprava nástrojů a předmětů určených ke sterilizaci. Provádí se ve sterilizátorech. Dělí se na fyzikální a chemickou.
Fyzikální sterilizace. Horhovzdušná, vlhkým teplem – autokláv, plazmová a radiační
Chemická sterilizace: Sterilizace formaldehydem a etylenoxidem

Manipulace s prádlem
Výměnu lůžkovin provádíme nejméně jednou týdně, vždy po kontaminaci, po operacích, nebo po převazu, po propuštění pacienta. Jednorázový materiál se používá na pokrytí vyšetřovacích stolů a lehátek všude tam, kde při vyšetření dochází ke kontakti obnažené části těla s podložkou, po každém pacientovi je třeba tuto podložku vyměnit.
Při manipulaci je nutné vědět, že každé použité prádlo je bráno jako kontaminované a není přípustné, aby pacient pomáhal při manipulaci s ním. Ukládá se do transportních obalů a třídění se provádí bez zbytečného roztřepávání a je odváženo do prádelny každý den."

Poznámka

Práce je částečných opisem vyhlášky č. 195/2005 Sb., úprava podmínek předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění.
Tato práce je kompilačního charakteru. Čerpá ze zdroje: http://www.eamos.cz/amos/kos/modules/low/kurz_text.php?id_kap=1&kod_kurzu=kos_392.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17239
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse