Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Hynek Jůn: Moc, pomoc a bezmoc v sociálních službách a ve zdravotnictví - konspekt knihy

Hynek Jůn: Moc, pomoc a bezmoc v sociálních službách a ve zdravotnictví - konspekt knihy

Kategorie: Pedagogika - speciální

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Obsahem práce je konspekt publikace Moc, pomoc a bezmoc v sociálních službách a ve zdravotnictví - strategie práce s klienty, krizové scénáře, jejímž autorem je Hynek Jůn. Text představuje knihu dle jednotlivých kapitol, včetně úvodu, závěru a přílohy, ve které jsou zpracovány dvě kazuistiky osob s mentálními poruchami. U všech kapitol je stručně popsán jejich obsah a rozebrána hlavní témata.

Obsah

1.
Slovo úvodem
2.
Úvod
3.
Co je problémové chování
4.
Co mohu proti problémovému chování dělat
4.1.
Příklad použití uceleného terapeutického přístupu
5.
Možnosti personálu v případě fyzické agrese
5.1.
Možnosti personálu v práci s kyvadlem
5.2.
Možnosti personálu v rozčilující fázi
5.3.
Co dělat v případě fyzického napadení
5.4.
Možnosti personálu ve zklidňovací fázi
6.
Prevence, terapeutické následky a krizové následky
6.1.
Možnosti personálu v prevenci, terapeutických, krizových následcích
7.
Kognitivní události, kognitivní procesy, kognitivní schémata
7.1.
Vyhodnocení situace
8.
Mýty v sociálních a zdravotních službách
9.
Jak ovlivňuje efekt pořadí myšlení a následné chování personálu
9.1.
Co může personál proti efektu pořadí dělat
9.2.
Základní atribuční chyba
9.3.
Jak ovlivňuje základní atribuční chyba myšlení
9.3.1
Jak ovlivňuje následné chování personálu
9.4.
Co může personál proti základní atribuční chybě udělat
10.
Mýty v oblasti "Komu poskytuji své služby?"
11.
Mýty v oblasti "Co se ode mě očekává?"
12.
Závěr
13.
Příloha
13.1.
Kazuistika Dana
13.2.
Kazuistika Tomáš
14.
Závěrečný kvíz
15.
Použitá literatura

Úryvek

"Co je problémové chování
Hodnocení toho, které chování je problémové a které nikoliv a následné návrhy terapeutických postupů u problémového chování jsou výrazně ovlivňovány postoji personálu (ke své práci, ke klientům), který chování hodnotí.
Neexistuje žádné univerzální problémové chování, které by bylo za všech okolností problémové (př.: i agresivní chování může být např. při boxu pozitivní)
Různé definice problémového chování:
• Emerson: "problémové chování je takové chování, které se svou intenzitou, frekvencí nebo dobou trvání natolik odlišuje od běžné společenské normy, žemůže vážně ohrozit fyzické bezpečí dané osoby nebo druhých" a "problémové chování může být i takové, které může vážně ohrozit zapojení člověka do komunity, ve které žije" (s. 16)
◦ o problémovosti chování rozhoduje převážně "běžná společenská norma" a "komunita"
• "problémové chování je jakékoliv chování, které personál vyhodnocuje jako problémové" (s.16)
• "problémové chování je takové chování, které není normální" (s.17)
◦ opět o problémovosti chování rozhoduje personál, který klientův repertoár chování vyhodnocuje; každý z personálu má různou představu normality (statistické, zdravotní, funkční, sociokulturní, ideální, skupinové, individuální)

Co mohu proti problémovému chování dělat
Ucelený terapeutický přístup problémového chování je zaměřen na klienta, personál i organizaci.
Terapie klienta je zaměřena na motivaci klienta ke změně; na odměny, tresty. Terapie personálu řeší, jak změnit naše chování tak, abychom nezavdávali příčinu k problémovému chování klientů. Terapie organizace uvažuje nad tím, jak změnit naši organizaci tak, aby lépe vyhovovala požadavkům klientů a personál se v ní cítil lépe a jistě.

Příklad použití uceleného terapeutického přístupu
Problém: Dospělá žena s těžkou mentální retardací a autismem, žijící v Domově pro osoby se zdravotním postižením, tráví svůj volný čas tím, že se na břehu bazénu polévá nahá vodou (má sníženou hranici studu). Domov se nachází uprostřed sídliště, spoluobčané si stěžují a personál tak hodnotí její chování jako problémové.
Terapie klientky (stávající postup personálu): Personál uvažuje nad tím, jak docílit toho, aby se klientka venku nesvlékala. Na pohrůžky a odvedení od bazénu klientka reaguje křikem a nervozitou. Často personál preventivně nepouští k bazénu, aby nedošlo k těmto situacím. Při supervizi se personál snaží vyřešit situaci tak, aby klientka mohla využívat bazén – uvažuje však pouze o terapii klientky – zde však veškerá řešení selhávají (z důvodu věku, mentální retardace, autismu či důvodů etických).
Terapie personálu: Problém není v tom, že se klientka svléká u bazénu, ale v tom, že se svléká v nevhodném prostředí (uprostřed sídliště). To vede k otázce: Jak mám zabezpečit bazén tak, aby na něj nebylo vidět? Řešením pak bylo pořízení bambusového paravanu k bazénu a županu pro přechod od bazénu do budovy.
Terapie organizace: V tomto případě dva kroky: pořízení bambusového paravanu a písemné popsání střetu klientčiných práv s právy občanů z okolí a jeho následné vyhodnocení v klientčin prospěch (právo svobody pohybu klientky > několik sekund práva spoluobčanů nebýt pohoršováni)"

Poznámka

Práce byla použita pro předmět Speciálně pedagogický seminář.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21259
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse