Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Hypertenze

Hypertenze


Kategorie: Zdravotnická škola

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce na téma jednoho z nejčastějších civiliačních onemocnění a oblíbené maturitní otázky zaměřující se na problematiku hyperzenze.

Obsah

1.
Hypertenze
2.
Ošetřovatelská péče

Úryvek

"Charakteristika:
- krevní tlak – TK; tlak, pod kterým proudí krev v krevních cévách
- psychosomatické onemocnění
- opakované zvýšení systolického tlaku nad 140 torr a diastolického nad 90 torr
- rozdělení – primární a sekundární

Příčiny:
- primární hyp. - genetika, zvýšená reaktivita cév, nesprávná životospráva,
- sekundární hyp. - onemocnění ledvin, renovaskulární on., endokrinní on., pozdní gestóza
- syndrom bílého pláště
- farmaka – kortikoidy, antikoncepce

Příznaky:
3 stádia
- 1. stádium - žádné / slabé bolesti hlavy, návaly horka, závratě
- žádné orgánové změny
- 2. stádium - jako u 1. stádia ( stupňování potíží )
- orgánové změny ( srdce, ledviny, oční pozadí )
- 3. stádium - vyplynutí z postižení srdce, mozku, cév, ledvin, očního pozadí
- postižení orgánů ( hypertrofie, hypertenzní encefalopatie, bezvědomí)

Diagnostika:
- anamnéza ( OA, RA, FA, PA )
- fyzikální vyšetření ( poslech, pohled, pohmat )
- fyziologické funkce ( TK, P, D, hmotnost, vědomí )
- Holterovo vyšetření
- zobrazovací metody ( EKG, RTG, echokardiografie )
- laboratorní vyšetření ( moč+sediment, hemoglobin, glykemie, cholesterol, urea, kreatinin, ionty )
- vyšetření očního pozadí

Léčba:
- dlouhodobá – cílem je snížit hladinu TK na hodnotu maximálně 140/90 torr
- konzervativní - farmakologická – antihypertenziva, diuretika, psychofarmaka
- režimová – úprava životosprávy, snížení příjmu soli, zákaz kouření

Ošetřovatelská péče
Uložení, poloha, LR:
- interna kardio, JIP, ARO – dle stavu pacienta
- poloha - Fowlerova
- léčebný režim – RK ( relativní klid ), AK (absolutní klid ) - dle stavu

Monitorace:
- fyziologické funkce ( TK, P, D, hmotnost )
- psychický stav
- příjem a výdej tekutin ( = bilance tekutin )
- příznaky a projevy možnosti vzniku hypertenzní krize
- prokrvení částí těla
- výsledky vyšetření a efektivnost léčby
- celkový stav pacienta
- dodržování LR a dietních opatření"

Poznámka

Střední zdravotnická škola

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x53986fbf23663.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Hypertenze.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse