Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Hypertenzní choroba - maturitní otázka 6/15

Hypertenzní choroba - maturitní otázka 6/15


Kategorie: Zdravotnická škola

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o vypracovanou maturitní otázku z vnitřního lékařství, která se věnuje popisu příznaků, průběhu a možnostem léčení hypertenzní choroby, tedy nemoci vysokého tlaku. Předchozí maturitní otázku naleznete zde Diabetes mellitus - maturitní otázka 5/15, následující Léukémie - maturitní otázka 7/15.

Obsah

1.
Hypertenzní choroba
a) Etiologie
b) Stadia hypertenze
c) Klinika
d) Vyšetření
e) Terapie
2.
Sekundární hypertenze
3.
Hypertenzní krize

Úryvek

"Hypertenzní choroba
Zvýšení krevního tlaku >l40/90 aspoň u 2 ze 3 návštěv lékaře
Měření krevního tlaku se provádí v klidu, vsedě na pravé paži, nejčastěji manžetou l2,5cm, u obesních l4cm. Při prvním záchytu vhodné vyšetřit tlak na obou pažích, dolních končetinách, ve stoje a vsedě. Při podezření na fenomén bílého pláště (zvýšení TK v ordinaci lékaře) vhodné 24hodinové ambulantní monitorování TK.
Prevalence hypertenze je 20–30 % dospělé populace. 28 % úmrtí nad 40 let je přímo nebo nepřímo způsobeno hypertenzí.

Etiologie: - primární (essentiální) – tvoří 95 % hypertenze, příčina není známa,
pravděpodobně multifaktoriální – genetická predispozice,
obezita, nadměrný přívod Na, nadměrná konzumace
alkoholu, stres
- sekundární – choroby orgánů (např. ledvin)

Stadia hypertenze: I. stadium – pouze zvýšení TK, bez orgánových změn
II. stadium – zvýšení TK + org. změny (hypertrofie LK,
proteinurie, změny na cévách sítnice) není
postižena funkce
III. stadium – zvýšení TK + postižení funkce orgánů – iktus, srdeční
insuficience, renální insuficience, hypertonická retinopatie

Podle výšky tlaku – mírná 140-179/90-105
těžká >180/105
izolovaná systolická >160/

Poznámka

Psáno v poznámkách.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x46098e34bb15e.zip (7 kB)
Nezabalený formát:
Hypertenzni_choroba.doc (34 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse