Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > IAS 7 Cash Flow Statement - Přehled o peněžních tocích

IAS 7 Cash Flow Statement - Přehled o peněžních tocích

Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce čtenáře seznamuje se základními pojmy s nimiž pracuje účetní standard IAS 7. V souladu s IAS 7 je popsáno jak se provádí vykazování peněžních toků a poukazuje na odlišnosti, které panují mezi českou právní úpravou a standardy IAS 7. Na závěr je uveden soupis věcí, které oproti IAS 7 česká úprava neřeší, čí řeší nedostatečně a krátký příkládek na přiřazování různých peněžních toků do je jednotlivých tříd jak požaduje IAS 7.

Obsah

1.
Vybrané pojmy
a) Peněžní toky
b) Peněžní prostředky
c) Peněžní ekvivalenty
d) Nepeněžní transakce
2.
CF umožňují
3.
IAS 7
4.
Metody výpočtu cash flow
a) Přímá metoda
b) Nepřímá metoda
c) Vykazování peněžních toků na čisté bázi
5.
Klasifikace specifických položek
a) Zákaz kompenzace
b) Peněžní toky v cizí měně
c) Daně ze zisku
d) Mnemotechnické pomůcky
6.
Rozdíly mezi právní úpravou v ČR a IAS 7 – Výkaz peněžních toků
a) Skutečnosti, které česká úprava na rozdíl od IAS 7 neřeší
7.
Příklady
a) Peníze, Peněžní ekvivalenty či něco jiného
b) Peněžní toky
8.
Použitá literatura

Úryvek

"IAS 7
Požaduje, aby výkaz peněžních toků vykazoval přítoky i odtoky peněžních prostředků
a peněžních ekvivalentů. Výkaz peněžních toků může být připraven za použití buď přímé
metody (peněžní toky jsou vykázány jako souhrn peněžních příjmů a výdajů souvisejících
s provozní činností), nebo nepřímé metody (peněžní toky jsou vykázány na základě úpravy
čistého zisku o transakce nepeněžní povahy, jako například odpisů). V praxi je více používána nepřímá metoda., která je však povolena pouze v provozní oblasti.
Metody výpočtu cash flow
Přímá metoda
Cash flow vypočte jako rozdíl všech příjmů a výdajů uskutečněných za dané období.

CF = příjmy - výdaje
Nepřímá metoda
Vychází se z hospodářského výsledku (čistého zisku) za dané období, který přičtením nákladů, jež nebyly výdajem a příjmů jež nebyly výnosem a odečtením výnosů, jež nebyly příjmem a výdajů, jež nebyly nákladem upravujeme na čistou změnu peněžních prostředků.
Zjednodušené schéma:
CF = zisk + odpisy +/- změna stavu zásob, pohledávek a závazků

Vykazování peněžních toků na čisté bázi
Z praktických důvodů i z důvodu přehlednosti výkazu peněžních toků umožňuje IAS 7 vykazovat peněžní toky na čisté bázi. Jedná se o tyto peněžní toky vznikající z následujících hlavních (provozních), investičních a finančních činností:
• peněžní příjmy a úhrady jménem zákazníků, když tyto peněžní toky odrážejí činnosti zákazníka, nikoliv podnikové činnosti a
o přijetí a splacení vkladů na požádání, které provádí banka;
o prostředky zákazníků držené investiční společností a
o nájemné soustředěné jménem vlastníků nemovitostí a jim vyplacené.
• peněžní příjmy a úhrady za položky, u nichž je rychlý obrat, částky jsou velké a splatnost je krátká.
o částky jistin týkající se zákaznických kreditních karet;
o nákup a prodej investic a
o jiné krátkodobé výpůjčky, například takové, které mají splatnost tři měsíce nebo méně.
• peněžní příjmy a úhrady spjaté s přijetím a splácením vkladů s pevným datem splatnosti;
• umístění vkladů a jejich vybírání u jiných finančních institucí a
• peněžní půjčky a úvěry poskytované klientům a splátky těchto půjček a úvěrů."

Poznámka

Psané formou poznámek.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera9398
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse