Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > IP telefónia - slovensky

IP telefónia - slovensky


Kategorie: Internet, Technické obory - cizojazyčné práce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se zabývá problematikou hlasové komunikace přes internet. Vyjmenovává a stručně charakterizuje druhy kodeků, které lze použít pro tento typ komunikace. Poté se již věnuje vybraným druhům protokolů. Popisuje nejen Real-time transport protokol, ale také signalizační protokol H.323 i Session inicialization protokol SIP. Dále uvádí jejich porovnání. Zmiňuje se rovněž o protokolu Cisco Skinny Client Control Protocol (SCCP). Závěr je věnován situaci na Slovensku, především výrobcům i distributorům IP telefonů a řešení IP telefonie.

Obsah

1.
Opis problému
1.1.
Prenos hlasu v IP sieti
1.2.
Rozvoj a pokrok
1.3.
Kodeky
1.4.
Realizácia samotného prenosu hlasu
1.5.
IP telefónia a situácia na Slovensku
2.
Kodeky
2.1.
G.711
2.2.
G.729
2.3.
G.723
2.4.
G.726
2.5.
GSM
2.6.
iLBC
2.7.
Speex
2.1.
Signalizačné protokoly
3.
Real-time transport protocol (RTP)
3.1
Real-time transport control protocol
4.
Signalizačný protokol H.323
5.
Signalizačný protokol (Session inicialization protocol SIP)
6.
Porovnanie H.323 a SIP
7.
Cisco Skinny Client Control Protocol (SCCP)
8.
IPT a situácia na Slovensku

Úryvek

"4. Signalizačný protokol H.323
Je štandardom ITU pre hlasové, dátové a video komunikácie v paketovo orientovaných sieťach. H.323 bol vyvinutý pre podporu multimediálnych aplikácií. Tento štandard definuje
Obr 6. Príklad prepojenia H.323 siete s PSTN, ISDN
real-time komunikáciu v LAN sieťach s vysokou podporou pripojenia do digitálnej ISDN alebo klasickej PSTN siete. H.323 pozostáva zo série protokolov pre signalizáciu, výmenu stavových informácií, riadenia spojenia a toku dát.

Najdôležitejšie protokoly štandardu H.323 sú H.225, H.245, H.450.x. H.225 popisuje protokoly pre registráciu, prístup, stav (Registration, Admission, Status - RAS) a signalizáciu volania, H.245 je riadiaci protokol pre multimediálnu komunikáciu, H.450 obsahuje doplnkové služby.

Obr. 7 Zobrazenie protokolov zásobníka H.323 na TCP/IP stacku

Architektúra siete s H.323, rozlišujú sa štyri komponenty s nasledovnými funkciami:
Terminals - určené pre obojsmerné multimediálne komunikovanie. Môže ním byť samostatné zariadenie alebo aj PC s potrebným softvérom. Výhodou samostatných zariadení je spolupráca s inými multimediálnymi terminálmi, napr. H.324 na sieťach SCN a bezdrôtových sieťach, H.310 na sieťach B-ISDN, H.320 taktiež na ISDN a H.322 na LAN sieťach s podporou QoS. Taktiež je ich možné využívať ako konferenčné multipoint terminály
Gateways - tvoria prepoje medzi dvoma odlišnými sieťami (H.323 s nie-H.323 sieťou). najčastejšie sa prepája s verejnou telekomunikačnou sieťou na systémy SCN, PSTN ktoré sú spojovo orientované. Spracúvajú sa tu preklady protokolov, konverzie media formátov a pod.
Gatekeepers - je mozgom H.323 siete. Ide o lokálny bod všetkých hovorov. Aj keď nie je potrebný, zabezpečuje veľmi dôležité služby ako napr adresovanie, autorizáciu a autentizáciu terminálov a brán, bandwidth management, kontá, finančné kalkulácie, môže tiež smerovať hovory.
Multipoint Control Units - MCU spravuje konferenčné hovory medzi H.323 terminálmi. Každá nová konferencia sa linkuje na MCU. Táto jednotka určuje typ použitých kodekov, môže ich meniť podľa potreby za behu.
Gatekeeper, Gateway a MCU sú logicky i funkcionálne oddelené komponenty, fyzicky však často predstavujú jeden hw stroj.

H.245 – signalizačný protokol

Obr. 8 Komunikácia medzi terminálni

Terminál 4 chce komunikovať s terminálom 3. Terminál 3 počúva na porte 1720, čo je well-known port pre H.323 sieť. Komunikácia prebieha podľa schémy:
1. Iniciácia hovoru – Terminál 4 otvorí TCP spojenie s terminálom 3. Teminál 3 vyšle nastavovaciu správu na svoju gateway. Správa obsahuje transportnú adresu terminálu 4 a príslušné porty, na ktoré má gateway vysielať signalizáciu a riadiace správy. Terminál 4 čaká najviac 4 sekundy, kým sa odpojí.
2. Spracovanie hovoru – Túto správu môže vyslať gateway na terminál 4 v prípade, že nemôže vykonať iniciáciu do 4 sekúnd.
3. Signalizácia hovoru – Po prijatí iniciačnej správy gateway upozorní užívateľa terminálu 3 zvonením, dialógovým boxom alebo inak. Gateway ďalej pošle terminálu 4 správu o signalizácii hovoru. Terminál 4 čaká na ďalšie správy 180 sekúnd, inak sa odpojí.
4. Spojenie hovoru – Ak používateľ terminálu 3 prijme hovor, gateway zastaví signalizáciu a vyšle správu o spojení terminálu 4. Správa o spojení pozostáva z transportnej adresy terminálu 3 a príslušného portu, na ktorý sa budú posielať riadiace správy H.245 protokolu. Po tomto môže nastať vlastná komunikácia.
5. Zrušenie hovoru – Po ukončení komunikácie alebo, ak nie je hovor prijatý, akýkoľvek koncový bod pošle správu release complete svojmu náprotivku. Koncové body zrušia TCP spojenia a tým aj celý hovor.
Doplnkové služby H.323 – H.450
H.450 definuje doplnkové služby známe zo sietí ISDN a PSTN:
- konzultácia
- prenos hovoru
- konferencie
- podržanie hovoru"

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 12,5 stran. Práce obsahuje tabulky, grafiku a fotografie.
Práce kompilačního charakteru. Čerpáno z: http://www.soitron.sk/buxus/generate_page.php?page_id=195; http://voip.cnl.tuke.sk/node/23.
Slovenská technická univerzita v Bratislavě, Fakulta informatiky a informačných technológií, odbor Počítačové systémy a siete.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15083
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse