Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Identifikace obchodních vztahů firmy XY s bankami

Identifikace obchodních vztahů firmy XY s bankami

Kategorie: Banky

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tématem této práce je identifikace obchodních vztahů firmy s konkrétní finanční institucí. Jde o posouzení efektivity využití nabídek bankovních domů.

Obsah

1.
Úvod
1.1.
Cíl práce
2.
Teoretická část
2.1.
Kapitálová struktura podniku
2.2.
Bankovní systém
2.2.1.
ČNB
2.3.
Bankovní produkty poskytované univerzálními a speciálními bankami
2.3.1.
Členění bankovních produktů
2.3.2.
Charakteristika nabízených bankovních produktů
3.
SBÚ XY
3.1.
Základní charakteristika
3.2.
Mise a vize společnosti
3.3.
Obory působnosti
3.4.
Ekonomické ukazatele
3.5.
Swot analýza
4.
Zajišťování bankovních služeb u SBU XY.
4.1.
Navrhování použití bankovních služeb při krytí provozních potřeb, realizaci investice, projektů
4.2.
Sledování podmínek na finančním trhu (úrokové míry, nabídka produktů)
4.3.
Výběr optimální banky – porovnání podmínek
4.4.
Zpracování finanční analýzy XY, projektu, investice
4.5.
Banky, s nimiž XY spolupracuje
4.6.
Bankovní produkty využívané u XY.
5.
Hodnotící část
5.1.
Kritické zhodnocení dosud používaných služeb
5.2.
Návrh optimalizace dosud používaných služeb
5.3.
Závěr
6.
Přílohy
Literatura

Úryvek

"Kontokorentní úvěr je úvěr poskytovaný na kontokorentním (běžném) účtu tak, že zůstatek účtu může přecházet do debetu. Klient může čerpat úvěr zcela automaticky tím, že může platit ze svého účtu i v případě, kdy na něm nemá dostatečné prostředky.
Eskontní úvěr je krátkodobý úvěr, který poskytuje banka prostřednictvím odkupu (eskontu) směnky před její splatností (dospělostí), přičemž si sráží úrok – diskont za dobu od eskontu do dne splatnosti směnky (resp. platebního dne).
Spotřební úvěry zahrnují veškeré úvěry poskytované soukromým osobám a domácnostem, které slouží k financování nákupu spotřebních předmětů, pořízení nebo stavbě bytů a rodinných domků, eventuálně ke krytí jiných spotřebních výdajů.
Akceptační úvěr je druhem závazkového úvěru, který je nerozlučně spojen se směnkou. Banka při poskytnutí akceptačního úvěru tedy nedává klientovi bezprostředně likvidní peníze, ale v zásadě garantuje zaplacení určitého závazku svého klienta.
V rámci mezinárodního obchodu se využívá akceptační úvěr v modifikované formě označovaný jako remboursní úvěr, jehož podstatou je akcept směnky vystavené exportérem na určitou banku – remboursní banku.
Vzhledem k tomu, že bankovní záruky jsou dnes nejvýznamnějším druhem těchto obchodů, jsou obvykle v praxi vyčleňovány samostatně a pod avalovými úvěry se v užším pojetí rozumí pouze směnečné avaly a akcesorické ručení.
Hypoteční úvěr je úzce spjat s nemovitostmi. Jednak tím, že jeho účelem může být pouze investice do nemovitosti, ale také tím, že musí být zajištěn zástavním právem k nemovitosti.
Pod hypotékami se v praxi obvykle rozumí úvěry poskytované na základě zástavního práva k věci, nejčastěji nemovitosti, která je pomocí tohoto úvěru získávána. Hovoří se o tom, že někdo koupil nebo postavil dům na hypotéku, že získal živnost na hypotéku atd.
Exportní odběratelský úvěr nebo také zbožový (účelový) úvěr je poskytován bankou dodavatele (věřitel) bance odběratele nebo přímo odběrateli (dlužník) ve vybraných cizích měnách do výše maximálně 85% hodnoty obchodního kontraktu uzavřeného mezi tuzemským dodavatelem a jeho zahraničním partnerem. Uvedený úvěr slouží výhradně k financování vývozu zboží a služeb původem převážně z České republiky. Jde zpravidla o střednědobé a dlouhodobé formy financování."

Poznámka

Obsahuje tabulky

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera9720
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse