Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Imaginativní procesy

Imaginativní procesy

Kategorie: Psychologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce mapuje základní pojmy vztahující se k imaginativním procesům a výklad a uplatnění imaginace některými autory a směry.

Obsah

1.
ÚVOD………………………………………………….2 2. IMAGINACE………………………………………….2
2.1
Definice imaginace a základních pojmů......……….…3
2.2
Historie ………………………………………..……...4
2.3
Představy a fantazie……………………………..…….6
2.4
Představivost a paměť v kognitivní psychologii……...8
2.5
Teorie dvojího kódování...……………………………9
2.6
Imaginace a jazyk…………………………………….9
2.7
Teorie imaginace v psychoterapii……………………10
7.
ZÁVĚR……………………………………………….12
8.
POUŽITÁ LITERATURA A ZDROJE……………13

Úryvek

"Slovo imaginace má svůj původ v latinském imago – čili obraz nebo podobizna. V Česku se k tomuto tématu obecně nejčastěji vztahují pojmy imaginace, představivost, fantazie, obrazotvornost a obrazivost.(Hochman, 2012) Hartl (2004) popisuje imaginaci jako: „schopnost tvorby zrakových, sluchových a pohybových představ; často míněno jako schopnost mimořádná, umělecká, související s fantazií.“ Fantazie (Hartl, 2004) popisuje jako: „obrazotvornost, představivost; hlavním znakem je novost vytvářených kombinací, které člověk dosud nezažil.“ K pojmu představivost (Hartl, 2004) najdeme: „vytváření myšlenek a obrazů bez přímé účasti smyslových podnětů; nejčastěji jde o spojování útržků předchozích smyslových zkušeností do nových celků; základ tvořivé činnosti; v umění užíván pojem imaginace.“ Obrazotvornost ztotožňuje s imaginací a za obrazivost považuje myšlení v obrazech. Na tomto příkladu můžeme vidět, jak i psychologický slovník nekriticky proplétá a připodobňuje téměř všechny pojmy. (Hartl, 2004) Například Plháková (2007) chápe představivost jako proces, který vytváří pamětní stopy – mentální reprezentace dřívějších vjemů. Fantazii pokládá za děj, při kterém vzniká něco nového. Fantazii poskytují základ a jednotlivé prvky pamětní představy, ale může je zasadit do jiných souvislostí. Obrazotvornost pojímá jako synonymum fantazie. (Hochman, 2012) Čačka (1999) uvádí podobné rozdělení. Představivost nazývá reprodukcí vnímaného a fantazii pokládá za činnost obohacující realitu o neskutečné výtvory. Dále se pak zamýšlí nad odlišnostmi imaginativně-emotivní funkce, jež je nositelem subjektivity oproti racionálně-kognitivním procesům. (Hochman, 2012)
Švancara (2004, s. 91) zřejmě rozumí představivosti a fantazii v podobném smyslu jako Plháková. Upozorňuje ale na používání pojmu obrazotvornost.
~ 4 ~
Doporučuje užívat pojem obrazotvornost (případně obrazivost) pouze tam, „kde jde o proces vizualizace, nebo produkt představování, který je „ikonický“, je obrazem vnímaného předmětu (eidos).“ (Hochman, 2012) Jiný názor zastává Kebza (1989 in Vidláková, 2007), kteří vidí hlavní obsahový rozdíl v pojmech obrazivost a obrazotvornost. Obrazivost ztotožňuje s pojmy představivosti a imaginace a chápe je jako potencialitu tvorby obrazů. Obrazotvornost potom znamená spíše aktivní práci s obrazy a souvisí s pojmem fantazie. (Hochman, 2012)"

Poznámka

VŠAPSy

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera28439
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse