Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Immanuel Kant - principy transcendentální filozofie

Immanuel Kant - principy transcendentální filozofie


Kategorie: Filozofie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce podává jen velmi stručné informace o Immanuelu Kantovi. Poté se věnuje definicím, a vymezení jednotlivých oblastí jeho učení, tj. transcendentální estetice, a logice.

Obsah

1.
O autorovi
2.
Transcendentální estetika
2.1
Apriorní formy
2.2
Svět věcí o sobě
2.3
Svět jevů
3.
Transcendentální logika
3.1
Transcendentální analytika
3.1.1
Analytické a syntetické soudy
3.1.2
Koperníkovský obrat
3.2
Transcendentální dialektika
3.2.1
Morálka
3.2.2
Maxima
3.2.3
Imperativ kategorický a hypotetický

Úryvek

“ Imanuel KANT- principy transcendentální ffie, kritika praktického a čistého rozumu

Imanuel Kant

 žil v 2.pol. 18.st,*v Královci(Kaliningrad), prof.MAT a Zem, později se začal věnovat ffii
 jeho život se vyznačoval přísnou stálostí- vstával v 5, chodil spát ve 22, pevný životní řád,
podlomené zdraví
 Dílo-Kritika čistého rozumu, Kritika praktického rozumu, Kritika soudnosti
• Kritika čistého rozumu-obsahově nejrozsáhlejší, vymezení možností lidského rozumu
-snaha o sjednocení empirismu a racionalismu;
-naše poznávací schopnost-1)smyslovost-empirické poznání
(vzniká a posteriori)
2)rozvažování(čistý rozum)-rozu-
mové poznání ( a priori)

TRANSCENDENTÁLNÍ FILOZOFIE -Estetika

-Logika - Analytika
- Dialektika
Transc.estetika[ transcendentální=přesahuje zkušenost( a priori); estetika=vše co působí na smysly]
 Apriorní formy poznáníprostor a čas
 rozdělil skutečnost na 2 části-
Svět věcí o sobě (Ding an sich) -NOUMÉNY-podstata světa jevů, nepoznatelná oblast
Svět jevů (Ding für uns-věc pro nás)-FENOMÉNA
-v tomto světě se pohybuje člověk
- poznává v něm svět(hranice poznání)
-to je pro nás Realita
-všeobecné a nutné pro všechny
!!!CELOU VĚC TEDY NEMŮŽEME POZNAT!!!"

Poznámka

Práce obsahuje překlepy.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: filx0026.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Kant_principy_transct_fil.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse