Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Imperialismus, Imperialistické mocnosti

Imperialismus, Imperialistické mocnosti

Kategorie: Historie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce obsahuje definici imperialismu, charakter druhé poloviny 19. století, a charakteristiku jednotlivých imperialistických mocností. Představuje jednotlivé vývojové tendence a popisy událostí spojených s největšími mocnostmi dané doby. Součástí této práce jsou i balkánské války.

Obsah

1.
Anglie:
- královna Viktorie, průmyslová výstava, Benjamin Disraeli , William Gladstone , lord Henry John Temple Palmerston, volebníé reformy, krymská válka, zahraniční politika(Indie, povstání siků, povstání sipáhiů , titul indické císařovny, Commonwealth, búrské války , atd.)
2.
Itálie:
- Karbonáři, Sardinské království, povstání rolníků na Sicílii , Giuseppe Garibaldi , sjednocení Itálie, král Viktor EmanuelII.
3.
Německo:
- Král VilémI., Otto von Bismarck, válka prusko-rakouská, válka priusko-francouzská, sjednocení Německa, Vilém II.
4.
Francie:
- Ludvík Napoleon, tzv. druhé císařství (1852-1870), Le Chapelierův zákon proti stávkám, výprava do Mexika, třetí republika, frankfurtský mír, Pařížská komuna , srdečná dohoda
5.
Rusko:
- Mikuláš I., válka s Persií, rusko-turecká válka, velké povstání v Polsku, krymská válka, Alexandr II., carský manifest o zrušení nevolnictví, reformy, polské lednové povstání, rusko-turecká válka, berlínský kongres, Alexandr III., pakt s Francií, Mikuláš II., rusko-japonská válka, ruská revoluce, krvavá neděle, Manifest 17. října 1905 o zdokonalení státního pořádku, převrat, Stolypinova agrární reforma, Lenin
6.
Japonsko:
- období šogunátu, císař Macuhito
7.
Osmanská říše:
- Mladoturecká revoluce , Enver Paša , Mustafa Kemal


Úryvek

V této době vládl v Prusku král Vilém I. (1861-1888, od roku 1871 první německý císař). Pocházel z hohenzollerské dynastie. Stál na straně konzervativních pruských junkerů. V roce 1862 jmenoval ministerským předsedou mluvčího junkerských velkostatkářů a průmyslových velkokapitalistů Otto von Bismarcka (1871-1890), kterému se přezdívalo železný kancléř. Bismarck byl konzervativní politik, vojensky bezohledný junker a armádní důstojník. Působil v pruském parlamentu, zastupoval Prusko v celoněmeckém spolkovém sněmu. Bismarck si položil za hlavní cíl sjednotit Německo „krví a železem“ – to znamenalo dynastickými válkami za pruského vedení, násilím a vojenskou silou. Předpokládal, že pak bude Německo nejmocnější zemí v Evropě. Byl odpůrcem parlamentního zřízení a proti demokratickému národnímu hnutí i liberálům, i když v zemském sněmu získali většinu.
V roce 1864 se odehrála společná válka Pruska a Rakouska proti Dánsku. Šlo o vládu nad německým Holštýnem a etnicky smíšeným Šlesvickem. Tato válka byla vyvolána německým nacionalistickým hnutím v obou zemích, které byly v unii s Dánskem. Zpočátku vítězilo Dánsko nad rakouským loďstvem u Helgolandu, pak však došlo k porážce od Prusů. Ve Vídni došlo k předběžnému míru a v srpnu v roce 1865 došlo ke smlouvě v Badgasteinu (gastýnská mírová smlouva). Podle této smlouvy bylo odňato německé knížectví Šlesvicko (připadlo Prusku) a Holštýnsko, které připadlo Rakousku.
Spory o získaná území se staly záminkou k prusko-rakouské válce. Bismarck si zajistil:
→ neutralitu Francie –příslibem některých oblastí Porýní
→ neutralitu Ruska – za pomoc v novém povstání v Polsku v roce 1863
→ spojenectví protirakouské Itálie – za slib Benátska v případě vítězství
Prusko-rakouská válka probíhala v roce 1866. Na území Čech to byla druhá největší bitva po Slavkově a v Evropě po Lipsku. V této válce vyústilo dlouholeté soupeření o převahu v Německu. Rakousko hájilo existenci Německého spolku, volné federace německých států z roku 1815. mělo podporu většiny členů – Saska, Bavorska, Würtemberska, Bádenska, Hannoverska. Prusko naopak usilovalo o sjednocení pod svým vedením.
Rakousko i přes své úspěchy v Itálii nedovedlo čelit pruskému postupu v Čechách. Rakousko-saské vojsko vyhrálo jedinou bitvu 27.6. u Trutnova, kdy rakouský velitel Ludwig von Gablenz donutil pruské jednotky k ústupu. Jinak bylo rakouské vojsko poraženo na Jizeře, u Náchoda, České Skalice a Jičína. Konečná bitva se odehrála 3.7.1866 u Sadové u Hradce Králové. V této bitvě proti sobě stanul velitel rakouské severní armády Ludwig August von Benedek a pruský velitel Helmuth Moltke.
Rakousko bylo nakonec poraženo. Tím se otevřela cesta na Prahu a Vídeň pro prusko. Většina území Čech a Moravy bylo obsazeno pruskou armádou. Její postup byl však záměrně zastaven. 26.7.1866 bylo uzavřeno mikulovské příměří a nabídnut velkorysý mír, který byl uzavřen 23.8. tzv. papežský mír.
Příčiny porážky:
→ pruská armáda měla převahu ve vojenském výcviku, organizovanosti a taktice
→ pruská armáda měla novou výzbroj:jehlovky = pušku se zadním nabíjením. Rakouská vojska měla pouze ládovačky, které měly nabíjení zepředu
Výsledkem války bylo :
→ rozpuštění frankfurtského sněmu
→ právo Pruska zřídit Severoněmecký spolek
→ Rakousko muselo uznat anexi Šlesvicka, zříci se Holštýnska, Hannoverska, Hesenska, zaplatit kontribuci, odevzdat Benátky Itálii a akceptovat pruské plány na uspořádání německých poměrů (to znamenalo zříci se účasti na sjednocení Německa)
Německý spolek byl rozpuštěn, ale vznikl Severoněmecký spolek, ve kterém mělo hlavní slovo Prusko. V Severoněmeckém spolku se sdružovalo 21 německých států na sever od Mohanu. Těmto státům byla uznána samostatnost (byly sdruženy do konfederace), ale existovala zde celní jednota, jednotná měna a společná zahraniční politika. Tento spolek nesdružoval jihoněmecké státy.
Byla vytvořena spolková rada. Prezidentem spolku se stal pruský král, který byl i vrchním velitelem armády. Po volbách v roce 1867 se většina poslanců postavila na Bismarckovu stranu. Byla vytvořena nová ústava Severoněmeckého spolku, ve které došlo ke spojení demokratických a krajně konzervativních rysů. Bylo uznáno všeobecné hlasovací právo pro muže při volbách do říšského sněmu. Vytvořená vláda nebyla zodpovědná poslancům, ale přímo panovníkovi.
Byly vytvořeny základní předpoklady pro budoucí vítězství Pruska ve válce s Francií a pro násilné sjednocení Německa cestou shora.
Aby bylo Německo sjednoceno, bylo potřeba získat ještě jihoněmecké katolické státy na Prusku nezávislé (hlavně Bavorsko). Jihoněmecké státy se však obávaly Francie. Bismarck jim proto nabídl vojenskou alianci proti Francii.

Poznámka

Dobře napsané, ale opět chybí formální stránka práce - žádný seznam literatury. Pravdivost informací může být tedy snadno vyvrácena.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera6511
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse