Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Implementační struktura Operačního progamu lidské zdroje a zaměstnanost

Implementační struktura Operačního progamu lidské zdroje a zaměstnanost

Kategorie: Evropská unie, Řízení lidských zdrojů

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce představuje implementační strukturu Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ), který je dílem Evropského sociální fondu na podporu zvýšení zaměstnanosti. Autor představuje jeho nejvyšší útvar Řídící orgán, pod něhož spadají zprostředkující subjekty a platební a certifikační orgány. Dále jsou představeny auditní a finanční útvary OP LZZ. Nechybí ani vyzdvižení důležitosti Národního orgánu pro koordinaci, který vytváří jednotný rámec pro implementaci OP řídícími orgány. V závěru autor informuje o zajišťování implementace prostřednictví tří operačních programů, které se navzájem doplňují a koordinují.

Obsah

1.
Úvod
2.
Řídící orgán
3.
Zprostředkující subjekty
4.
Platební a certifikační orgán
5.
Auditní orgán OP LZZ
6.
Finanční útvar OP LZZ
7.
Národní orgán pro koordinaci
8.
Koordinační mechanismy programů Evropského sociálního fondu
9.
Závěr

Úryvek

"2. Řídící orgán
Řídící orgán (dále ŘO) odpovídá za správné a efektivní řízení a provádění pomoci z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, a to v souladu s právem Evropské unie a České republiky. Na základě Usnesení vlády č. 175/2006 ze dne 22. 2. 2006, kterým bylo Ministerstvo práce a sociálních věcí pověřeno řízením OP LZZ, pověřil ministr práce a sociálních věcí svým příkazem č. 18/2006 výkonem funkce Řídícího orgánu OP LZZ Odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu (dříve odbor 72, nyní 81). Ředitelkou tohoto odboru je PhDr. Iva Šolcová.

Řídící orgán je zodpovědný zejména za:
- shromažďování statistických údajů o věcném a finančním plnění OP LZZ podle požadavků kladených na monitorování programu a předávání příslušných informací orgánům EU,
- zajištění průběhu finančních operací podle právních předpisů EU a ČR,
- ověřování, zda výdaje vykázané příjemci byly skutečně vynaloženy v souladu s předpisy EU a ČR a zda za ně byly skutečně dodány spolufinancované produkty a služby,
- zajištění existence systému pro záznam a uchování účetních záznamů v elektronické podobě pro každou operaci,
- shromažďování údajů pro finanční řízení, monitorování, ověřování, audit a evaluaci,
- zajištění, že příjemci zapojení do provádění operací vedou pro operace v rámci OP LZZ oddělený účetní systém nebo zvláštní účetní kód pro všechny tyto transakce,
- stanovení postupů k zajištění toho, aby se pro audit zachovaly všechny potřebné doklady,
- zajištění, že platební a certifikační orgán obdrží pro účely certifikace všechny potřebné informace,
- řízení práce monitorovacího výboru a poskytování dokumentů, aby bylo možné sledovat kvalitu a cíle provádění OP LZZ,
- vypracování výroční a závěrečné zprávy o provádění programu a po schválení monitorovacím výborem její předložení Komisi.

2. Zprostředkující subjekty
Zprostředkující subjekt je veřejný nebo soukromý subjekt, na který ŘO delegoval výkon některých svých činností. Rozsah delegovaných úkolů a činností je stanoven v písemné dohodě mezi Řídícím orgánem a zprostředkujícím subjektem. Zprostředkující subjekty prokazují připravenost plnit svěřené úkoly, především dostatečnou administrativní kapacitu, funkčnost potřebných informačních systémů apod. ŘO deleguje na zprostředkující subjekty zejména zajištění procesu výběru projektů, monitorování (včetně shromažďování dat o projektech a jejich vkládání do informačního systému), kontrolu projektů, ověřování žádostí o platby a zajištění publicity v rámci své působnosti. Toto delegování činností nemá vliv na celkovou zodpovědnost ŘO za implementaci OP LZZ. Roli zprostředkujících subjektů OP LZZ plní Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR – Odbor implementace programů Evropského sociálního fondu, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR – oddělení implementace ESF a IOP, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR – Odbor koordinace strukturálních fondů, Ministerstvo vnitra ČR – Odbor strukturálních fondů. "

Poznámka

Práce je psaná převážně v odrážkách.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20434
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse