Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Index proměnlivého složení a jeho rozklad - protokol ze statistiky

Index proměnlivého složení a jeho rozklad - protokol ze statistiky


Kategorie: Statistika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta, Brno

Charakteristika: Protokol vypočítává index proměnlivého složení, indexy struktury a indexy stálého složení. Dále je proveden rozklad indexu proměnlivého indexu metodou postupných změn. Na závěr jsou výsledky interpretovány.

Obsah

1.
Zadání
2.
Výpočet indexu proměnlivého složení
3.
Výpočet indexů struktury
4.
Výpočet indexů stálého složení
5.
Rozklad metodou postupných změn
6.
Závěr

Úryvek

"Závěr

Z indexu proměnlivého složení ( ) vyplývá, že průměrná výše dividendy na akcii vzrostla o 7,5% vlivem změny počtu nakoupených akcií a jednotlivých výnosů na akcii.

Z indexu struktury Laspeyresova typu ( ) vyplývá, že dividendové výnosy na akcii by vzrostly o 2,7% vlivem změny počtu nakoupených akcií.

Z indexu stálého složení Paascheova typu ( ) vyplývá, že průměrný dividendový výnos na akcii by vzrostl vlivem změny jednotlivých dividendových výnosů o 4,7%, pokud by byl počet nakoupených akcií stejný."

Poznámka

Součástí práce je tabulka.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x514a011276ce4.zip (17 kB)
Nezabalený formát:
Index_promenliveho_slozeni_a_jeho_rozklad_protokol_statistika.doc (53 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse