Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Indiferenční mapa individuálního spotřebitele

Indiferenční mapa individuálního spotřebitele

Kategorie: Spotřebitelské chování

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce popisuje základní ekonomické teorie o chování spotřebitele v kardinalistickém i ordinalistickém pojetí. Oběma typy se podrobně zaobírá a uvádí jejich specifika. V závěru práce je uveden příklad praktického využití této teorie při zpracování indiferenčních map pro vybrané statky.

Obsah

1.
Úvod, zadání práce
2.
Chování spotřebitele
2.1
Kardinalismus
2.1.1
Klasická škola
2.1.2
Moderní škola
2.2
Ordinalismus
2.2.1
Indiferenční křivky
2.2.2
Dokonalé substituty
2.2.3
Dokonalé komplementy
2.2.4
Nedokonalé substituty – komplementy
2.2.5
Indiferenční mapa
2.2.6
Zákon substituce
2.2.7
Mezní míra substituce (MRS)
2.2.8
Zákon klesající MRS
2.2.9
Hraniční přímky rozpočtového omezení
2.2.10
Rozpočtový prostor pro spotřebitele
2.2.11
Důchodový spotřební křivka
2.2.12
Cenově spotřební křivka
2.2.13
Přímá a nepřímá cenová poptávka
3.
Aplikace teorie
3.1
Indiferenční křivka kultury a sportu
4.
Závěr

Úryvek

„Úvod
Každým okamžikem je náš život plný rozhodování. Rozhodujeme se o svém čase, o svém kapitálu i o naplnění životních cílů. Co však ovlivňuje naše rozhodování? Proč jít raději s přáteli na fotbal než s přítelkyní na operu? Proč si koupit automobil, a ne motocykl?
Odpověď na tyto otázky je jednoduchá. Je to užitek ze spotřeby nakoupeného statku, míra, jakou nás tento statek uspokojuje. Chodíme-li raději na fotbal, pak nám určitě přinese návštěva fotbalu větší uspokojení než návštěva opery, byť v Národním Divadle. Stejně je to i u automobilu, proč na mne má na cestě do zaměstnání pršet? V takovém případě se míra uspokojení pro motocykl rozhodně nedá s mírou uspokojení pro automobil srovnat.
Ekonomická teorie nám pomáhá zkoumat chování nás samotných jako spotřebitelů. Zjišťujeme, jaký vliv má cena na naše nákupy, tedy na poptávku po různých statcích, přinášejících nám užitek. Zjišťujeme, kolik kterého statku nakupovat, a který preferovat před jiným. A také jak dosáhnout okamžiku, kdy jsme utratili přesně takovou částku, jakou jsme chtěli, a při tom jsme maximálně spokojení.
To vše se pokusíme objasnit v této práci.

Chování spotřebitele
Kardinalismus
Kardinalismus je jednou z teorií, sloužící k vysvětlení chování spotřebitele. Dělí se na dvě větve – klasickou a moderní kardinalistickou školu.
Klasická k. škola popisuje uspokojení spotřebitele pomocí nově zavedené veličiny – užitku.
Moderní k. škola nahrazuje veličinu užitku jeho funkcí, která vyjadřuje míru uspokojení pomocí peněz. Tato funkce se nazývá celkovým užitkem (TU). Tato veličina závisí nejen na objemu spotřebovávaného produktu, ale i na jeho vlastnostech. Zároveň se její hodnota mění i se spotřebitelem, a to díky rozdílným preferencím různých spotřebitelů.
Nejdůležitější charakteristikou moderního k. přístupu je mezní užitek. Ten je definován jako změna celkového užitku při změně spotřeby o jednu jednotku – MU=∆TU/∆x. Tato funkce se chová dle zákona klesajícího mezního užitku. V praxi to znamená, že spotřeba určitého statku nám přináší jistou míru uspokojení. Při větší spotřebě statku sice celkový užitek vzrůstá, ale stále pomalejším tempem. Při dosažení bodu nasycení může dokonce dojít k jeho poklesu. (viz obr. 1)
Při aplikaci této teorie v praxi však zjistíme, že popis chování spotřebitele pomocí vztahu mezi spotřebou statku a užitku z této spotřeby je velmi zjednodušený, neboť nebere v úvahu finanční možnosti spotřebitele pro maximalizaci celkového užitku.
Při spotřebě může tedy dojít k situaci, kdy mezní užitek z daného množství je vyšší než jeho cena. V takovém případě je spotřebitel samozřejmě ochoten zaplatit vyšší částku. Víme však, že mezní užitek s rostoucí spotřebou klesá, proto musí v určitém okamžiku dojít k tomu, že cena statku a mezní užitek jsou si rovny. Stejně tak platí, že v určitých případech se hodnota mezního užitku nemůže vyrovnat ceně statku. Tehdy dochází k omezení poptávky po takovém statku.
Optimální nakoupené množství je tedy pro spotřebitele takové, kdy se hodnota mezního užitku rovná ceně nakupovaného statku – MU=p. Tento stav nazýváme parciální rovnováhou spotřebitele.
Vzhledem k tomu, že se spotřebitel neomezuje pouze na užívání jednoho statku, je třeba pro dosažení maximálního uspokojení uvažovat i kombinaci jednotlivých statků. Taková kombinace je optimální, pokud spotřebitel dosáhne maximálního uspokojení užitím různého množství jednotlivých statků v určitém poměru v rámci jeho rozpočtového omezení. Tento stav je ovšem podmíněn zákonem rovnosti mezního užitku, tzn. mezní užitky všech statků jsou ve vztahu k jejich cenám stejné.“

Poznámka

Práce obsahuje grafy. Čistý text práce dosahuje cca 8 stran. Práce byla vypracována pro The Nottingham Trent University, B. I. B. S., a. s. Brno.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera2877
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse