Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Infekční oddělení - maturitní otázka

Infekční oddělení - maturitní otázka


Kategorie: Zdravotnická škola

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato maturitní otázka se zabývá procesy a postupy infekčního oddělení. Nejprve specifikuje práci zdravotníka, poté popisuje průběh ošetřovatelské péče. Uvádí zásady bariérové ošetřovatelské péče. Charakterizuje hepatitidu. Jmenuje jednotlivé úseky péče na infekčním oddělení.
1. Specifikace práce zdravotníka
2. Ošetřovatelská péče
3. Zásady bariérové ošetřovatelské péče
4. Hepatitida
5. Úseky péče na infekčním oddělení

Úryvek

"1)Specifikace práce zdravotníka
Personál se stravuje a odpočívá pouze ve vyhrazeném prostoru, před vstupem na oddělení prochází sanitárním filtrem. Ošetřovatelská péče se provádí pouze v předepsaném oděvu, používají se jednorázové pomůcky a materiál. Sestra musí bát opatrná při práci s biologickým materiálem. Oddělení musí být důkladně desinfikováno. Personál absolvuje pravidelné lékařské prohlídky a očkování.
úseky péče na infekčním oddělení
• Oddělení je uzavřené
• Zákaz návštěv na oddělení (alternativy styku s rodinou)
• Provoz oddělení se řídí hygienicko-epidemiologickým řádem
• Hospitalizace dětí i dospělých bez rozdílu věku
• Oddělení je rozdělené dle druhu infekce
• Pokoje 2-3 lůžkové + Wc a koupelna
• Akutní intenzivní péči poskytuje JIP
• Oddělení má několik vlastních vchodů (pacienti a personál)
• Odpad do označených kontejnerů – likvidace podle směrnic o infekčním odpadu
• Klimatizace
• Přísná bariérová péče s maximální izolací
• Dezinfektory a pomůcky na jedno použití
• Přísná individualizace pomůcek
• Převozy nemocných speciálním zdravotnickým vozidlem (s přísným hygienickým režimem)
• Znehodnocení přinesených věcí
• Po propuštění jiný východ

Zásady bariérové ošetřovatelské péče
Bariérová ošetřovatelská péče je systém pracovních a organizačních opatření, které mají zabránit vzniku a šíření nozokomiálních nákaz.
Používání ochranného oděvu a ochranných pracovních pomůcek
Mytí rukou dle zamýšleného pracovního postupu
Realizace hygienického filtru na vybraných rizikových pracovištích (operační sály, infekční oddělení apod.)
Očkování zdravotnického personálu na specifické choroby
Další vzdělávání zdravotnického personálu
Kontrola hygienické služby
používání individuálních pomůcek, jednorázových pomůcek
udržovat čistotu (osobní, prostředí, pacienta) + kontrola provedení"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x49aa82c88a7cb.zip (16 kB)
Nezabalený formát:
MO_infekc_oddel.doc (70 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse