Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Informace a racionální studium textu - maturitní otázka 13/26

Informace a racionální studium textu - maturitní otázka 13/26


Kategorie: Čeština

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o vypracovanou maturitní otázku z českého jazyka, která se věnuje způsobu výběru odborné literatury, metodě trojího čtení, druhům záznamu z textu nebo technice citování. Dále jsou zde pak stručně vypsány informace o knihovně a informačních střediscích a o podobě katalogizačního lístku. Předchozí maturitní otázku naleznete zde Ženy spisovatelky v 19. a 20. století - maturitní otázka 12/26, následující O původu českého jazyka - maturitní otázka 14/26.

Obsah

1.
Způsob výběru odborné literatury
2.
Metoda trojího čtení
3.
Druhy záznamu z textu
4.
Technika citování, bibliografické údaje
5.
Informace - základní definice
6.
Knihovny a informační střediska
7.
Katalogizační lístek

Úryvek

"Metoda trojího čtení:
• zběžné - představa o celku a důležitých místech
• důkladné - studium podstatných míst  podtrhávání, výpisky
• výběrové - čtení podtrženého, poznámek,…

Druhy záznamu z textu:
1. výpisek (excerptum) - doslovné vypsání důležité části textu
 citát: doslovné, v uvozovkách
 teze: stručné vyjádření základní myšlenky
2. osnova - zachycuje přehledně výstavbu celého textu, heslovitě
- mívá 3 části – úvod, vlastní text, závěr
3. výtah (konspekt) – zachycuje přehledně výstavbu celého textu (jako osnova)
- v hutných větných formulacích s konkrétními údaji
- důležitá přehlednost, možnost odkazů"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x478b5502ef240.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Informace_a_studium_textu.doc (39 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse