Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Informační slohové popisy a útvary - maturitní otázka 8/15

Informační slohové popisy a útvary - maturitní otázka 8/15


Kategorie: Čeština

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce formou výpisků definuje krátké informační útvary a popisuje jejich charakteristické znaky. Poté se jen velmi stručně věnuje popisům jednotlivých typů písemné a ústní komunikace, náležící k tomuto stylu. Předchozí maturitní otázku naleznete zde Média a publicistický styl - maturitní otázka 7/15, následující Umělecký styl, vypravování - maturitní otázka 9/15.

Obsah

1.
Krátké informační útvary
1.1
Oznamovací
1.2
Heslové
1.3
Dokumentární
2.
Znaky
3.
Písemná komunikace
3.1
Oznámení
3.2
Zpráva, hlášení
3.3
Pozvánka
3.4
Inzerát
3.5
Dopis
3.6
Tiskopisy
3.6.1
Dotazník
3.6.2
Anketa
3.6.3
Testy
3.7
Ústní komunikace
3.7.1
Telefonní styk
3.7.2
Běžný společenský styk
3.7.3
Veřejné ústní jednání

Úryvek

“Krátké informační útvary:
- slohově jednoduché, bez zvláštního formálního zpracování
- objektivní, věcné nebo formální souvislosti

1. útvary oznamovací – vyhláška, zpráva, hlášení, inzerát, telegram, plakát, dopis,..
2. útvary heslové – formuláře ( tiskopisy, dotazníky, poukázky ), testy
3. útvary dokumentární – smlouva, stvrzenka, zápis, protokol jednání, životopis,..

- znaky: informace ze všech oblastí ( společenské, politické, ekonomické, sportovní,..)
- údaje místní a časové
- forma mluvená i písemná
- cíl: podat fakta
- stručnost, úspornost, věty jednočlenné neslovesné
- přesnost, úplnost, přehlednost
- stereotypní ustálené formulace a postupy"

Poznámka

Práce postihuje v hrubých rysech jen základní znaky.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x46a9c145bf343.zip (6 kB)
Nezabalený formát:
Informacni_slohove_utvary.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse