Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Informační slohové útvary a postupy - maturitní otázka 26/26

Informační slohové útvary a postupy - maturitní otázka 26/26


Kategorie: Čeština

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o vypracovanou maturitní otázku z českého jazyka - mluvnice, která se věnuje definicí slohových útvarů a postupů. Postupy - informační, vyprávěcí, popisný,... Styl - prostě sdělovací, odborný, publicistický, umělecký. Předchozí maturitní otázku naleznete zde Větné stavby a větné členy - maturitní otázka 25/26.

Obsah

1.
Postupy
2.
Útvary

Úryvek

"Postupy : = způsob podání, zpracování tématu, výběr a uspořádání jaz.prostředků,...

 Informační – nejjednodušší, podává fakta
- při podávání zpráv, v běžných rozmluvách
 Vyprávěcí – jde o vystižení nějaké události
- práce s dějovými prvky, úsilí o napětí, zajímavost
 Popisný – způsob podání, při kterém se uvádí části nějakého celku, jejich vlastnosti...
 Charakterizační – vystižení vnitřních znaků objektu
 Výkladový – vysvětlení podstaty jevu (vnější i vnitřní znaky, souvislosti...)
 Úvahový – vyjádření názorů autora, zamyšlení, hodnocení, city a postoje"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4794b094632d1.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Slohove_postupy.doc (40 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse