Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Informační služby a systémy - zkouškové otázky

Informační služby a systémy - zkouškové otázky

Kategorie: Informační systémy, Knihovnictví a informační vědy

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o vypracované zkouškové otázky z předmětu informační služby a systémy, která se věnuje mimochodem i citačnímu úzu u elektronické podoby textu nebo způsobu vyhledávání informací a jejich šíření Evropskou unii.

Obsah

1.
Architektura informačního průmyslu
a) Instituce zajišťující právní vztah mezi autorem/původcem a všemi dalšími účastníky řetězce šíření díla
b) Instituce zaznamenávající produkci dokumentů
c) Oborově orientované a specializované systémy zpracování a šíření informací
d) Systémy on-line zpřístupňující informační databáze
e) Další typy institucí tvořící architekturu soudobého informačního průmyslu
f) Základní pojmy
2.
Internetové vyhledávací systémy (Search Engines, Search Agents)
a) Jak získávají a shromažďují informace
b) Jejich přednosti a slabiny
c) Hlavní představitelé
d) Neviditelný web – vysvětlení pojmu, příklady
1.
Profesionální systémy ukládání a vyhledávání informací
a) Pojem „záznam“ dokumentu
b) Identifikační údaje
c) Údaje věcného popisu dokumentu
d) Tzv. selekční jazyk
a) Systematické a předmětové selekční jazyky
b) Projektování informačních systémů
c) Typologie rešeršních strategií, typologie rešerší
2.
Co jsou a jakým způsobem fungují databázová centra
a) Pojem „databázové centrum“
b) Vstupy a výstupy databázového centra
c) Podstata fungování systému DC, retrospektivní rešerše, SDI
d) V čem spočívá obchodní strategie DC
e) Za co DC platí a co uživatelům účtuje
3.
Hlavní představitelé databázových center v USA a Západní Evropy
a) Dialog Corporation
b) Lexis Nexis
c) OVID Technology, ISI, DOW JONES
d) Data – star, STN International, Questel-ORBIT
e) Genios, EINS, EUROPA
4.
Informační legislativa
a) Listina základních práv a svobod a informace
b) Svobodný přístup k informacím
c) Ochrana osobních údajů
5.
Ochrana duševního vlastnictví
a) Autorské právo
b) Průmyslové právo
c) WIPO a současné trendy tzv. elektronického copyrightu
6.
Standartizace bibliografického popisu dokumentu, norma ČSN ISO 690
a) Citace knihy
b) Citace článku z tištěného časopisu
c) Citace článku z elektronického časopisu
d) Citace stati ze sborníku
9.
Informační politika Evropské unie
a) Geneze evropské informační politiky v 70. letech 20. století (EUSIDIC, EURONET, DIANE)
b) Bangemannova zpráva
c) Hlavní informatizační výzkumné a vývojové programy
d) eEurope a eEurope+
10.
Informační politika Evropské unie
a) Zdroje přístupné z ČR
b) Zdroje přístupné z jiných zemí
c) Evropská databázová centra zaměřená na informace z Evropy a EU
11.
Druhy dokumentů a jejich význam v oblasti obchodních informací
a) Primární, sekundární a terciální dokumenty – uveďte příklady
b) Veřejně přístupné, nepřístupné a „polopublikované“ (šedá literatura) – dokladujte příklady
c) Význam druhů informací v primárním a sekundárním marketingovém průzkumu
a) Speciální druhy dokumentů – normy, patenty
b) Druhy bází dat, způsoby dělení bází dat
12.
Činnosti Competitive intelligence (CI) a typologie informačních zdrojů
a) Zdroje kancelářských, kreditních a bankovních informací
b) Příklady databázových zdrojů pro činnosti CI
c) Zásady CI
d) Význam patentových informací v oblasti CI

Úryvek

"7. OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

a) autorské právo
- souvisí s vynálezem knihtisku (1455), v r. 1469 udělil senát Benátské republiky AUTORSKÉ PRIVILEGIUM – dílo nelze publikovat bez svolení autora
- v r. 1709 vyšel v Anglii STATUT KRÁLOVNY ANNY – první novodobější koncept autorského práva – autor byl majitelem díla na 21 let
- 9.9.1886 v Bernu – snaha o vytvoření SVĚTOVÉHO AUTORSKÉHO PRÁVA – dohoda 8 států o nutnosti vytvoření jednotného autorského práva
- Československá republika se připojila v r. 1918
- u nás autorský zákon od 1.12.2000 – vychází z několika novelizací – zákon č. 121/2000Sb.
- I. novela – upravila práva autorů počítačových programů
- II. novela – prodloužila práva k filmových a televizním dílům z 25 na 50 let
- III. novela – prodloužila tato práva na dobu 90 let
- hlavním cílem – harmonizace s legislativou EU
- autorská práva se týkají pouze fyzických osob, autor se svých práv ze zákona nesmí zříci
- kategorie šíření:
 rozšíření díla – zpřístupnění díla za účelem prodeje
 rozmnožení díla – zhotovení dočasných, trvalých kopií díla (př. čtení knihy v rozhlase)
 pronájem díla – zpřístupnění za účelem zisku (TV, video)
 půjčování díla – zpřístupnění, ale bez účelu zisku (knihovny)
 vystavení díla – výstava

- námět, myšlenka, postup, vzorec (vědeckého díla) není předmětem autorské ochrany
- zhotovení napodobeniny díla pro soukromou potřebu není porušením autorského díla (např. ofocení článku v knihovně)
- FAIR USE = volné šíření – např. pro vzdělávací účely (učitel může citovat)
- autorem autorského práva je vždy FO – existují dvě výjimky:
 DATABÁZE – soubor nezávislých děl, údajů z jiných předmětů systematicky(od obecného ke zvláštnímu) nebo metodicky (dle abecedy) uspořádaných; SIC a ISIC kódy – klasifikace hmotných předmětů – každý doplněk databáze způsobuje vytvoření nové databáze – místo autora tak je zhotovitelem databáze tj. databázi vytváří a garantuje – do práv zhotovitele se nezasahuje využíváním nebo kopírováním části databáze pro soukromou potřebu pro fair use; práce vzniklé v rámci studijních povinností nejsou autorsky chráněna, je možné kopírovat jakékoliv dílo pro nevidomé, autorské právo se dědí a trvá 50 let po smrti autora, u spoluautorů je to 50 let od smrti posledního autora, anonymní díla : např. díla vydaná určitou institucí, korporací – také trvá 50 let
 POČÍTAČOVÉ PROGRAMY – autorská práva náleží instituci, firmě – u sborníků, časopisů a periodik jsou autorská práva na 10 let; v r. 1953 vznikl v USA projekt WATCH – tj. první seznam s adresami autorů nebo jejich nástupců, v r. 1966 vytvořen velký seznam, v němž jsou všechna celosvětová díla vydaná v angličtině"

Poznámka

Psané formou poznámek.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera8512
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse