Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Informační soustava - maturitní otázka

Informační soustava - maturitní otázka


Kategorie: Čeština

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá informační soustavou, což je nauka o získávání, zpracování, ukládání a využívání informací. Věnuje se bibliografickému záznamu, informacím, jejím zdrojům a způsobům jejich hledání. V závěru vysvětluje nejčastější pojmy, které jsou s touto problematikou spojeny.

Obsah

1.
Informační soustava
2.
Jakým způsobem udělat bibliografický záznam
3.
Informace
4.
Zdroj informací
5.
Hledání informací
6.
Katalogizační lístek obsahuje bibliografické údaje
7.
Potřebné informace je nutno uchovat v paměti
8.
Krátké informační útvary
9.
Pojmy

Úryvek

"2 - INFORMAČNÍ SOUSTAVA

- nauka o získávání, zpracování, ukládání a využívání informací

Jakým způsobem udělat bibliografický záznam:
- příjmení, jméno autora: název knihy.
- místo a rok vydání. (Praha 1996.)

- u více autorů děláme mezi nimi pomlčky
- nad tři autory píšeme kolektiv autorů

Informace: zpráva, poučení o nové situaci, zkušenosti

Zdroj informací: knihovny, televize, rozhlas, internet

Hledání informací:
- v knihovnách se používají katalogy:
- autorský katalog - lístky v kartotéce jsou zařazené podle jmen
- systematický katalog - kartotéka rozdělena podle vědních oborů
- předmětový katalog - kartotéka uspořádána podle obsahových hesel (stromy - ovocné – jabloň - zlatá renta)
-
Katalogizační lístek obsahuje bibliografické údaje:
1. signatura - vpravo nahoře
2. příjmení a jméno autora - někdy překladatele, ilustrátora
3. název díla
4. nakladatelství, místo a rok vydání, počet stran, náklad
5. anotace - stručná, jazykově zhuštěná informace o díle, jeho hodnocení, zaměření

Potřebné informace je nutno uchovat v paměti:
- k tomu slouží:
1. výpisek - doslovné vypsání části textu
2. osnova - heslovité vypsání obsahu jednotlivých odstavců
3. teze - stručně formulované základní myšlenky
4. konspekt - postihuje v základních větách věcnou náplň v textu, konkrétní údaje"

Poznámka

Práce je psaná převážně v odrážkách.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4c4c29c0be32c.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Informacni_soustava.doc (43 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse