Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Informační systém Ministerstva životního prostředí

Informační systém Ministerstva životního prostředí

Kategorie: Informační systémy

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá vytvořením jednotného informačního systému pro Ministerstvo životního prostředí. Popisuje jednotný informační systém o ekologii, rozdělení informačního systému Ministerstva životního prostředí na střediska veřejných informačních služeb. Věnuje se Českému ekologickému ústavu, Českému hydrometeorologickému ústavu, i regionální informační síti orgánů státní správy. Představuje smogový varovný a regulační systém pro Ostravsko.

Obsah

1.
Obsah
2.
Vytvoření jednotného informačního systému v ekologii nás
3.
Jednotný informační systém (IS) o životním prostředí
4.
Rozdělení IS MŽP
5.
Střediska veřejných informačních služeb
6.
Český ekologický ústav
7.
Český hydrometeorologický ústav
8.
Regionální IS orgánů státní zprávy
9.
Smogový regulační systém Ostrava
10.
Přílohy
11.
Kontaktní adresy

Úryvek

"Střediska veřejných informačních služeb

Zatímco plánovaný Jednotný informační systém o životním prostředí dosud mezí svých možností nedosáhl, vznikla v rámci rezortu MŽP řada fungujících středisek veřejných informačních služeb (SVIS). Tyto střediska poskytují veřejnosti vybrané okruhy informací, od výpůjček přes služby bibliografické, rešeršní a referenční. Jednotlivá SVIS jsou koordinovány Poradním výborem pro VIS. V současné době pracuje v rámci rezortu SVIS s 62 pobočkami. Na jejich činnosti se podílelo 63 pracovníků a finanční náklady v této oblasti dosáhly 11 332 000 Kč na rok 1995.
Střediska SVIS se snaží prezentovat své informace prostřednictvím sítě Internet. V této době má svůj server ale pouze MŽP, Český ekologický ústav a Český geologický ústav. Na těchto serverech jsou vystaveny zákony týkající se životního prostředí, Státní politika životního prostředí České republiky, Ročenka stavu životního prostředí za rok 1994 nebo mapy Geografického informačního systému.

Český ekologický ústav

Středisko veřejných informačních služeb pro životní prostředí vzniklo v roce 1991 v tehdejším Centru ekologických informací. Samotný Český ekologický ústav vznikl až o rok později, v roce 1992 a středisko se stalo jeho částí. Po dohodě s MŽP ČR bylo středisko tématicky zaměřeno na sběr, zpracování, uchování a šíření odborných informací z odpadového hospodářství, ekologické politiky, legislativy v životním prostředí, ekonomických nástrojů působících na životní prostředí a ekologické výchovy. Český ekologický ústav je provozovatelem Jednotného informačního systému o životním prostředí.

Regionální IS orgánů státní správy

Do informačních systémů těchto správních orgánů se shromažďují údaje od místních znečišťovatelů životního prostředí. Tyto informace jsou potom zabudovány od příslušných subsystémů informačních systémů jimi budovaných. Tak vzniká v každém okrese databanka informací o životním prostředí a jeho poškozování v daném regionu. Příkladem takového systému je Informační systém o životním prostředí v Praze (IOŽIP).
Cílem systému je shromažďovat, utřiďovat a zpracovávat data o stavu životního prostředí v Praze do jednoho informačního systému. Data jsou získávány od Českého hydrometeorologického ústavu, Hygienické stanice HMP nebo jsou na zakázku měřena . Systém je provozován na počítačovém systému, výstupem z něj je pravidelná ročenka životního prostředí Prahy, která je distribuována i v hypertextové podobě a je vystavena na Internetu . Kromě centrální databáze IOŽIP a ročenky, spolupracuje na informačních systémech, týkajících se životního prostředí:
•Soubor tématických mapových vrstev o ŽP v Praze
•REZZO 2 pro Prahu
•Mapa rozložení hlukové zátěže
•Modelování kvality ovzduší
•Sledování cizorodých organických látek
•Informační systém o ovzduší PRAMIS
•Informační systém o površích a zelení v Praze"

Poznámka

Informace obsažené v práci již nemusí být aktuální.
Práce obsahuje grafy a tabulky. Čistého textu v práci je cca 3,5 strany.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera496
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse