Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Bakalářské práce > > Informovanost dospělých pacientů s epilepsií o režimových opatřeních z pohledu všeobecné sestry

Informovanost dospělých pacientů s epilepsií o režimových opatřeních z pohledu všeobecné sestry

Kategorie: Sociální práce, Ošetřovatelství

Typ práce: Bakalářské práce

Škola: Vysoká škola zdravotnická, o. p. s., Praha 5

Charakteristika: Hlavním tématem bakalářské práce je průzkum na téma informovanosti dospělých pacientů s epilepsií o režimových opatřeních z pohledu všeobecné sestry. Ve svém úvodu seznamuje text s cíli práce a hypotézami. Teoretická část charakterizuje epilepsii, zabývá se její epidemiologií, etiopatogenezí nebo klasifikací, popisuje průběhu záchvatů, diagnostiku a léčbu epileptických záchvatů. Zvláštní pasáž je věnována také problematice žen s epilepsií. Nosnou částí práce je průzkum, zkoumající informovanost dospělých pacientů s epilepsií o režimových opatřeních. Průzkumné šetření se dotýká témat, která zjišťují, v jaké míře jsou epileptici informováni o režimových opatřeních, která je třeba dodržovat během léčby epilepsie, zda si další informace vyhledávají samostatně a nakolik jsou informováni o změnách nutných v domácnosti a životním stylu. Výsledky jsou analyzovány za pomocí grafů a tabulek a posléze diskutovány. Jsou z nich rovněž vyvozeny závěry pro praxi.

Obsah

1.
Úvod
2.
Cíle práce a hypotézy
2.1.
Průzkumný problém
2.2.
Cíle práce
2.3.
Hypotézy
2.4.
Hypotetické tvrzení
3.
Epilepsie
3.1.
Epidemiologie
3.2.
Etiopatogeneze
3.3.
Klasifikace a semiologie epileptických záchvatů
3.4.
Status epilepticus
3.4.1.
Generalizovaný tonicko – klonický status epilepticus
3.4.2.
Ostatní epileptické stavy
3.5.
SUDEP
3.6.
Popis průběhu záchvatů
3.7.
Diagnostika
3.8.
Léčba
3.8.1.
První pomoc při záchvatu
3.8.2.
Životospráva
3.8.3.
Medikamentózní léčba
3.8.4.
Další možnosti léčby
3.9.
Žena a epilepsie
4.
Metodika
4.1.
Sběr informací
4.2.
Charakteristika dotazníku
4.2.1.
Struktura otázek
5.
Výsledky průzkumu a jejich analýza
5.1.
Rozbor jednotlivých položek - profil respondentů
5.2.
Rozbor jednotlivých položek - výsledky průzkumu
6.
Diskuze
7.
Doporučení pro praxi
8.
Závěr
9.
Přílohy (dotazník, tabulka, text, edukační brožura)

Úryvek

"1 CÍLE PRÁCE A HYPOTÉZY
1.1 Průzkumný problém
Jaká je informovanost dospělých epileptiků o režimových i jiných opatřeních?

1.2 Cíle práce
Cílem této práce je zjistit, zda jsou epileptici dostatečně informováni o režimových opatřeních.
Dalším cílem práce je zhodnotit, zda existují oblasti, v kterých nejsou pacienti dostatečně informováni.
Neméně důležitým cílem práce je také určit, kolik procent dotazovaných respondentů si samo vyhledává další potřebné informace.
Posledním cílem je vytvoření edukačního materiálu o režimových opatřeních, pro pacienty se záchvatovitými onemocněními, zejména na základě zjištěných nedostatků.

1.3 Hypotézy
Hypotéza č. 1 - Předpokládáme, že pacienti jsou lépe informováni o režimu epileptika, než o změnách které jsou nutné v domácnosti.
Hypotéza č. 2 - Předpokládáme, že více epileptiků zná sdružení „Společnost E“ než jiná sdružení.
Hypotéza č. 3 - Předpokládáme, že více pacientů s vysokoškolským či vyšším odborným vzděláním si sami aktivně vyhledávají další potřebné informace než pacienti s nižším vzděláním.

1.4 Hypotetické tvrzení
Předpokládáme, že většina pacientů s epilepsií nosí u sebe kartičku „EPILEPTIK“.

2 EPILEPSIE
„Epilepsie je skupina poruch mozku, projevující se opakovanými záchvaty různého charakteru. Záchvaty jsou způsobeny výbojem v elektrické činnosti určité části nervových buněk a mohou se projevovat poruchami vědomí a vnímání, křečemi, vegetativními projevy a psychickými příznaky (VOKURKA et al., 2008, s. 275).“

2.1 Epidemiologie
„Epilepsie se vyskytuje po celém světě bez ohledu na věk, rasu, zeměpisnou polohu a socioekonomickou strukturu.
V rozvinutých zemích je incidence nových případů epilepsie jako nemoci (tedy opakujících se záchvatů) 24–53 na 100 tisíc osob za rok, prevalence je asi 4–8 na 100.000. Průměr statistik ukazuje, že asi 1–1,5% populace trpí epilepsií. Incidence je poněkud větší v mužské populaci (MORÁŇ, 2007, s.18).“
„Asi 5% populace prodělá alespoň jednou v životě epileptický záchvat, jen 0,5% však trpí opakovanými epileptickými záchvaty. První záchvat do 20. roku věku má 75% epileptiků. Léky se daří kompenzovat až 80-90% epilepsií, zbylých 10-20 % jsou označováni jako farmakorezistentní. Šest let od diagnózy epilepsie má ojedinělý či žádný záchvat 40% správně léčených, po 20 letech léčby 75% pacientů (SEIDL et al., 2004, s.242).“

2.2 Etiopatogeneze
Genetický faktor
„Jeden z faktorů vzniku epilepsie je genetický faktor (MORÁŇ, 2007). Autoři Krajíčková et al. (2006) tyto záchvaty pojmenovává jako idiopatické epileptické záchvaty. „Významnou roli v diagnostice proto hraje i rodinná anamnéza, ve které je nutno zjistit výskyt stavů porušeného vědomí, křečí, febrilních křečí, amentních stavů a podobně. Důležitý je i případný výskyt vývojových vad v rodině. Znalost genetického faktoru slouží k předvídání vývoje epilepsie u daného jedince, může pomoci v plánování rodiny. Riziko epilepsie u dítěte zdravých rodičů je asi 2–3%. V případě, že jeden rodič má epilepsii, stoupá toto riziko na 5% a v případě obou rodičů – epileptiků je riziko 10–15% (MORÁŇ, 2007, s. 23).“"

Poznámka

Součástí práce jsou tabulky, grafy, obrázky nebo fotografie, rozsah čistého textu činí cca 28 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24853
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse