Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Absolventské práce > > Informovanost těhotných žen o „potermínovém“ těhotenství (průzkum) - absolventská práce

Informovanost těhotných žen o „potermínovém“ těhotenství (průzkum) - absolventská práce

Kategorie: Medicína

Typ práce: Absolventské práce

Škola: Obchodní akademie, Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava, Jihlava

Charakteristika: Práce se skládá z několika částí. V úvodu je nastíněn cíl práce a hypotézy. V teoretické části se autor zaobírá obecnými informacemi o potermínovém těhotenství, jeho příčinách a rizicích. Hlavní součástí práce je výzkum informovanosti žen o problematice potermínové gravidity. V závěru jsou pak srovnány výsledky tohoto výzkumu s předem určenými hypotézami.

Obsah

1.
Úvod
2.
Cíl práce
3.
Hypotézy
4.
Prenatální péče
4.1
Výpočet termínu porodu
5.
Potermínové těhotenství
5.1
Frekvence potermínové gravidity
5.2
Příčiny potermínového těhotenství
5.3
Rizika potermínového těhotenství
5.3.1
Makrosomie plodu
5.3.1.1
Příčiny
5.3.1.2
Diagnostika
5.3.1.3
Rizika
5.4
Sledování těhotné a plodu po termínu porodu
5.4.1
Vyšetření
5.5
Indukce porodu
5.5.1
Způsoby
6.
Praktická část
6.1
Charakteristika vzorku respondentů
6.2
Metodika průzkumu
6.3
Průzkumné prostředí
6.4
Popis vlastního průzkumu
6.5
Výsledky průzkumu
7.
Diskuse nad hypotézami
8.
Závěr
9.
Anglické resumé
10.
Anotace absolventské práce
11.
Přílohy
11.1
Dotazník
11.2
Biofyzikální profil plodu podle Manninga
11.3
Cervix – skóre (CS) a jeho hodnocení
12.
Seznam vypůjčovatelů

Úryvek

„Ženy znají délku těhotenství a alespoň jeden způsob výpočtu termínu porodu.“
Této hypotéze odpovídají otázky č. 1, 4 a 5
Můžeme říci, že většina žen (73 %) zná fyziologickou délku těhotenství, tedy 40 týdnů. Předpokládala jsem, že o délce těhotenství budou informované všechny ženy. Mají spoustu informací, mají své týdny těhotenství zapsané v Průkazce pro těhotné a při každé návštěvě prenatální poradny se počítá současná délka těhotenství a někdy i termín porodu. Přesto se našly 4 ženy, které si myslí, že těhotenství trvá 36 týdnů, další 4 ženy (7,27 %) si myslí, že trvá 38 týdnů nebo 3 ženy (5,45 %), které tvrdí, že těhotenství trvá až 42 týdnů.
Necelých 82 % zná výpočet termínu porodu podle 1. dne poslední menstruace, dalších 47,27 % žen zná vypočítání termínu podle ultrazvukového vyšetření ve 12. týdnu těhotenství. Ani jediná žena neodpověděla, že neví.
A vědí také, že ten nejznámější, podle 1. dne poslední menstruace, může být nepřesný při nepravidelném menstruačním cyklu a tudíž vědí, že se nemusí obávat, když neporodí do termínu porodu.
Tato hypotéza se potvrdila.

Hypotéza č. 2:

„Těhotné ženy neznají rizika po termínu porodu a znají alespoň jednu diagnostickou metodu pro vyloučení ohrožení plodu.“
Této hypotéze odpovídají otázky č. 6, 7 a 8.
Na otázku: „Co znamená pojem potermínového těhotenství?“ ženy odpovídaly ve 41,82 %, že se jedná o přenášení plodu, ve 27,27 % se jedná o stav po termínu porodu a 21,82 % vůbec nevědělo, co potermínové těhotenství znamená. Touto otázkou jsem chtěla zjistit, co ženy chápou pod pojmem potermínové těhotenství.
Otázka č. 7 se dotazuje na rizika. U této otázky odpovědělo 40 % žen, že neznají žádná rizika potermínového těhotenství. Přesto však zbytek, tedy 60 % žen zná různá rizika. Nejčastější rizika, které ženy uváděly je stárnutí placenty (27,27 %), zkalená plodová voda (25,45 %), přidušení plodu (12,73 %), velký plod (12,73 %), zvýšený tlak u matky, otoky u matky nebo riziko infekce. Zajímavé je, že pouhých 5,45 % žen má obavy z komplikací při porodu.
Na otázku jak diagnostikovat ohrožení plodu ženy nejčastěji odpovídaly v 63,64 %, že ultrazvukovým vyšetřením a ve 40 % poukazovaly na vyšetření plodové vody. Pouhých 23,64 % žen si vzpomnělo na tolik užívané kardiotokografické vyšetření. Žen, které nevěděly bylo 23,64 %.
Tato hypotéza se nepotvrdila. Těhotné ženy chápou pojem potermínové těhotenství jako těhotenství po vypočítaném termínu porodu. Rizika v potermínovém těhotenství zná až 60 % žen, přesto však 40 % o rizicích vůbec neví. Nejznámější vyšetřovací metoda je pro ženy ultrazvukové vyšetření a vyšetření plodové vody.

Hypotéza č. 3:

„Ženy znají důvody a způsoby vyvolání porodu.“
Této hypotéze odpovídají otázky č. 9, 10, 11, 12.
Celkem 90,91 % žen si myslí, že porod je nutný po termínu porodu vyvolat. Nejčastější zdůvodnění bylo při vzniku komplikací v těhotenství.
Na otázku dotazující se na způsoby vyvolání porodu ani jediná žena neodpověděla, že neví. Ve většině případů znají ženy hlavně medikamentózní metody vyvolání porodu (infuze – 60 %, tablety – 52,73 %). Z přirozených metod, např. pohlavní styk, znalo pouhých 7,27 % dotazovaných žen.
Následující otázka se dotazovala, zda by ženy k vyvolání porodu zkusily raději pohlavní styk nebo by šly na vyvolání do nemocnice. Zde ve většině (50,91 %) ženy uvedly, že by zvolily pohlavní styk. Všimněme si, že pokud ženám nabídneme přirozenou možnost vyvolání porodu pohlavním stykem, tak většina s tímto postupem souhlasí, ale pokud by měly ony samy rozhodnout o vyvolání, tak tato přirozená metoda napadne pohých 7,27 %. Po TP se zvyšují rizika ohrožení plodu i matky, při správném sledování můžeme vzniku případných komplikací zabránit. Některé ženy se bojí vzniku komplikací, stresujeme je stálým sledováním, proto si častěji nechávají vyvolat porod.
Tato hypotéza se tedy částečně potvrdila.

Hypotéza č. 4:

„Těhotenství je chápáno jako přirozené období a vyvolat porod si ženy dají spíše z obav o ohrožení plodu než z nedočkavosti.“
Této hypotéze odpovídají otázky č. 2, 3, 13.
Pro 61,82 % žen není těhotenství dlouhé, jeho délku zvládají bez problémů, jsou s jeho délkou smířené a pociťují ho jako fyziologické. Celkem 63,64 % žen by nemělo obavy, kdyby neporodily v den či po termínu porodu, protože i nadále je jejich těhotenství fyziologické. A porod by si nechalo vyvolat z nedočkavosti 58,18 % dotazovaných žen.
Tato hypotéza se částečně potvrdila. Těhotné ženy pociťují své těhotenství opravdu jako přirozené období. Je zde vyšší procento žen, které si nechají po termínu porodu vyvolat porod, protože se obávají komplikací, které mohou nastat. A z důvodu tohoto strachu a stálými stresujícími kontrolami se snáze nechají přemluvit k indukci porodu."

Poznámka

Absolventská práce byla napsána pro obor Diplomovaná porodní asistentka, Vyšší zdravotnická škola Jihlava. Práce obsahuje tabulky a grafy. Čistý text práce dosahuje cca 21 stran.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera3652
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse