Název Goodness Staženo

Stravování dětí s celiakií - Středoškolská odborná činnost

Celiakie je autoimunitní onemocnění, které vzniká přítomností lepku ve stravě. Jeho jedinou léčbou je celoživotní přísná bezlepková dieta, a celiak ta... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Medicína, Sociologie


201x

Informovanost těhotných žen o potermínovém těhotenství

Absolventská práce v teoretické části vymezuje potermínové těhotenství, uvádí jeho příčiny, rizika a zabývá se jeho dalšími souvislostmi včetně metod ... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Medicína


122x

Kvalita života po cévní mozkové příhodě

Práce je zaměřena na téma Kvalita života po cévní mozkové příhoděKvalita života po cévní mozkové příhodě. Cílem práce je informovat o problematice CMP... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Sociální práce, Medicína

112x

Informovanost těhotných žen o „potermínovém“ těhotenství (průzkum) - absolventská práce

Práce se skládá z několika částí. V úvodu je nastíněn cíl práce a hypotézy. V teoretické části se autor zaobírá obecnými informacemi o potermínovém tě... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Medicína

102x

Náhlá pulmonální dušnost a zásahy zdravotnické záchranné služby - absolventská práce

Autor práce čtenáře nejprve obeznamuje s anatomií dýchací soustavy – u každé z části horních a dolních cest dýchacích je detailní popis. Poté následuj... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Medicína

81x

Autismus a jeho psychosociální důsledky na rodinu - absolventská práce

Práce se zabývá problematikou autismu, zejména jeho psychosociálními důsledky na rodinu. Nejdříve nemoc charakterizuje, uvádí její historický přehled ... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Psychologie, Sociální práce, Medicína

47x

Alternativní medicína - absolventská práce

Absolventská práce na teoretické a praktické rovině sleduje problematiku alternativní medicíny. Po úvodním představení alternativní medicíny a její hi... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Medicína, Ošetřovatelství

11x

Stravování školních dětí - absolventská práce

Tématem této absolventské práce je stravování školních dětí. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Autor porovnává stravování dětí v ma... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Gastronomie, Medicína

10x

Dopad symptomů a projevů roztroušené sklerózy na kvalitu života nemocných

Tato práce se zabývá dopadem symptomů a projevů roztroušené sklerózy na kvalitu života nemocných dle stupně invalidity. V teoretické části popisuje ne... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Medicína

9x

Problematika parodontitis - absolventská práce

Absolventská práce zaměřená na problematiku parodontitis postihuje příčiny, projevy, průběh a léčebná a preventivní opatření tohoto onemocnění. Jejím ... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Medicína

9x
1  2  »