Inovace - vypracované otázky

Kategorie: Inovační management

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce v souvislém textu i heslech doprovázených schématy a grafy vysvětluje devět základních otázek inovačního managementu. Práce byla vypracována ke zkoušce.

Obsah

1.
Pojetí inovace
2.
Vznik komplexní inovace
3.
Nečekané události
4.
Strukturování projektu
5.
Management inovací -hlavní body nezbytnosti výzkumu a vývoje ve firmě
6.
Marketingová a inovační strategie firmy
7.
Užitná hodnota a užitečnost nových výrobků
8.
Ochrana průmyslového vlastnictví

Úryvek

“Pojetí inovace
• Jednoznačná definice inovace neexistuje
• Inovace může vzniknout v kterémkoli sektoru ekonomiky, včetně služeb veřejných jako jsou zdravotnictví nebo
vzdělávání.
• inovace zahrnuje přeměnu myšlenky (nápadu) ve výrobek nebo službu schopnou k prodeji, nový nebo zdokonalený výrobní proces, nebo novou metodu společenských služeb.
• Opakem inovace je zastarávání a rutina

DEFINICE INOVACE
„Technologickými inovacemi rozumíme nové produkty a procesy a významné technologické změny
produktů a procesů.
Inovaci pokládáme za uskutečněnou, pokud byla uvedena na trh (inovace produktu) nebo použita v produkčním
procesu (inovace procesu).

Společné vlastnosti inovací jsou:
• inovace je záměrná a výhodná změna současného stavu
• změna musí najít praktické uplatnění a musí být nová alespoň v podniku
• předmětem změn jsou: výrobky, služby, výrobní postupy
• výsledkem realizovaných změn musí být technický, ekonomický nebo celospolečenský prospěch
• inovace se stávají nositelem technického rozvoje, pokud přinášejí ekonomický efekt
• inovace vyžadují jisté technické, tržní, ekonomické a psychologické vědomosti a znalosti pracovníků.

Definice inovace
1. Inovace je jakákoli změna ve vnitřní struktuře výrobního organismu (F.Valenta)
2. Inovace se pokládá za realizovanou uplatněním nového nebo podstatně zlepšeného výrobku (zboží či
služby) na trhu, nebo použitím nové nebo podstatně zlepšené výrobní technologie (Oslo Manual)

INVENCE
- vtipný nápad, důvtip, vynalézavost, zejm. v umělecké tvorbě
- 0 stupeň (akceptace) – převzetí poznatku beze změny (žádná tvůrčí aktivita).
- 1 stupeň (imitace) – napodobení řešení již existujícího jinde se stejnou funkcí.
- 2 stupeň (analogie) – převedení poznatku z jiné vědní oblasti.
- 3 stupeň (absolutní invence) – zcela nové poznání.

Způsoby třídění inovací:
• podle toho co se mění
• podle smyslu změny
• podle hloubky změny

Co se mění:
• výrobní faktorů jako základní inovační faktory:
– Kv – změny pracovníků (zejména změny jejich kvalifikace)
– Z – změny strojů a zařízení (dlouhodobého hmotného majetku a dalších pracovních prostředků)
– M – změny surovin a materiálů (pracovních předmětů)
• inovační faktory, které představují změny základních vazeb mezi výrobními faktory:
– T – změny technologických principů (forem přeměny hmoty)
– E – změny výměny energie
– K – změny vyráběných produktů (zejména změny konstrukce výrobků)
– O – změny organizace výroby

Smysl změny:
• Negativní a pozitivní změny
– Negativní inovace jsou změny k horšímu, pozitivní inovace jsou změny k lepšímu.
– Zda jde o pozitivní inovace a do jaké hloubky změny „k lepšímu“ jde, je možné posuzovat
• srovnáním s dosavadním stavem v podniku,
• srovnáním s dosavadním stavem světové praxe.

Hloubky změny:
• Nejjednodušší třídění
– dílčí evoluční změny (vedoucí k postupným pozitivním změnám)
– převratné (revoluční) inovace.

Inovační řády:
-1. řád inovací - samovolné degenerační změny - mění se úbytek stávajících vlastností
0. řád inovací – regenerační změna -udržování výroby na stálé kvantitativní a kvalitativní úrovni
1. řád inovací - kvantitativní změna - Jedná se o pouhé kvantitativní zvětšení výroby za kvalitativně nezměněných podmínek.
2. řád inovací – intenzitní změna (tj. změny množství nebo změny intenzity vazeb mezi nezměněnými výrobními faktory)
3. řád inovací – organizační změna (tj. přeskupení vazeb mezi nezměněnými výrobními faktory)
4. řád inovací- adaptační změna - vzájemné přizpůsobení inovačních faktorů (základní vlastnosti výrobních faktorů a vazeb mezi nimi se nemění)
5. řád inovací – nová varianta - kvalitativní změny výrobních faktorů a vazeb mezi nimi, jimiž se mění jedna nebo jen několik jejich vlastností, většina jejich vlastností nemění
6. řád inovací – nová generace -kvalitativní změny výrobních faktorů a vazeb mezi nimi, jimiž se mění všechny jejich vlastnosti, přičemž se nemění jejich koncepce ani jejich princip –
7. řád inovací – nový druh - kvalitativní změny výrobních faktorů a vazeb mezi nimi, jimiž se mění všechny jejich vlastnosti, přičemž se nemění jejich princip
8. řád inovací – nový rod - nejhlubší kvalitativní změny výrobních faktorů a vazeb mezi nimi, mění se jejich původní princip
9. řád inovací – nový kmen - technologické převraty"

Poznámka

Obsahuje grafy a schémata. Čistý text dosahuje cca 15 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14034
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse