Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Inovační management

Inovační management

Kategorie: Ekonomická teorie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce představuje zpracování 10 okruhů na téma inovačního managmentu. Představuje jednotlivé teorie postupu při jejich provádění ve firmě.

Obsah

1.
Pojetí inovačních řádů ve výrobním organismu, elementární prvky a elementární vztahy
2.
Inovační pojetí životního cyklu výrobku
3.Kapacitní obrazec a zrychlený technický rozvoj
4.
Pojetí utváření výchozích fází vědeckotechnického rozvoje
5.
Vyhledávání a analýza námětů na úkoly trchnického rozvoje firem
6.
Rámec koordinace fází VTR, maticové uspořádáné organizace technického rozvoje firem
7.
Managment inovací - Hlavní body nezbytnosti výzkumu a vývoje ve firmě
8.
Marketingová a inovační strategie firmy
9.
Užitná hodnota a užitečnost nových výrobků
10.
Výrobková politika firem

Úravek z práce:
Současné období, které je označováno jako éra globalizace podnikání je charakterizováno celou řadou symptomů. Ty by měl každý podnikatelský subjekt respektovat a chce-li v tomto permanentně se měnícím prostředí obstát, musí jim přizpůsobit svoji činnost. K těm nejdůležitějším patří stále větší tempo změn v konečných požadavcích na finální produkty ze strany spotřebitelů, což vede k neustálému zkracování životního cyklu výrobku, dále velmi přísná kritéria na udržení a ochranu životního prostředí a rovněž stále větší konkurence ve všech tržních segmentech.
Řízení výrobního procesu musí být schopno současně vyhovět i řadě dalších aspektů, které úspěšnost podniku předurčují. Jsou to především nízké výrobní náklady, požadovaná jakost produkce a vysoká produktivita všech operací.
Managementem inovací se rozumí procesy racionálního řízení změn ve struktuře firem a organizací s tím, že změny posuzujeme jednak z hlediska zákazníka (požadovaná kvalita za přijatelnou cenu v očekávaném časovém horizontu), a jednak z hlediska výrobce (efektivní využití výrobních faktorů, obchodní úspěšnost a současné uspokojení potřeb zákazníků).

Řízení inovací z hlediska vnějších a vnitřních vazeb firmy
Management inovací jako součást managementu podniku je ovlivňován z hlediska vnějších i vnitřních vazeb.
K vnějším vlivům patří zejména:
 ekonomické okolí firmy – je reprezentováno v našich podmínkách přechodem na tržní hospodářství, novými celními, daňovými, úvěrovými a finančními podmínkami v rámci hospodářské politiky státu, cenovou liberalizací apod.
 právní okolí – spočívá v existenci a dodržování právních norem a předpisů nutných pro stabilizaci základních ekonomických podmínek pro podniky. Jen v právním státu lze rozvíjet efektivní inovační aktivity
 tržní okolí – zahrnuje existující i potencionální konkurenci, segment zákazníků, který hodlá firma oslovit, celou paletu dodavatelů i odběratelů včetně vztahu mezi nimi i s problémy v oblasti platební morálky
 ekologické aspekty – představují dnes zejména otázky komplexní ochrany životního prostředí v podobě omezování tvorby odpadů a jejich likvidace, zabránění exhalacím a záborům zemědělské půdy, znečišťování vodních toků apod.

Poznámka

Dobře zpracované, ale chybí uvedené zdroje, ze kterých autor čerpal. Práce je doplněna i o nákresy hierarchického uspořádání a systému fungování.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera5464
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse