Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Instalace programu SolidEdge

Instalace programu SolidEdge


Kategorie: Průmyslová škola

Typ práce: Eseje

Škola: Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace, Karviná - Hranice

Charakteristika: Práce se zaměřuje na téma týkající se počítačových softwarů a to instalace programu SolidEdge.

Obsah

1.
Part
2.
Sestava
3.
Výkres

Úryvek

"Zdroj, který vyberete v dialogovém okně Vybrat text vlastnosti, určuje zdroj textu vkládaného do popisů, pozic, bloků názvů a tabulek. Jsou jím také určeny vlastnosti, které lze vybrat v seznamu Vlastnosti.
Pokud je například soubor odkazovaný dialogovým oknem Vybrat text vlastnosti nastaven na "Z aktuálního dokumentu", můžete vybírat ze seznamu vlastností definovaného v této tabulce.
Vlastnost Definice
Poslední přístup Zobrazuje datum, kdy byl dokument naposledy otevřen nebo kopírován. Tento údaj se načte ze systému souborů.
Chcete-li získat datum a čas, zadejte syntaxi z následující tabulky: Formát data a času textu vlastnosti.

Atributy Zobrazuje atributy aktuálního dokumentu: Jen ke čtení, Archivovat, Skrytý nebo Systémový.
Autor Zobrazuje jméno osoby, která výkresový list vytvořila.
Kategorie Zobrazuje kategorii nebo jinou klasifikaci. Seznam dostupných kategorií je uložen v externím textovém souboru Propseed.txt, který je umístěn ve složce Program aplikace Solid Edge. Tento soubor lze upravit a přidat k výchozímu seznamu další kategorie.
Připomínky Zobrazuje komentář k aktuálnímu dokumentu.
Společnost Zobrazuje název společnosti.
Vytvořeno Zobrazuje datum, kdy byl soubor vytvořen nebo zkopírován. Tento údaj se načte ze systému souborů.
Chcete-li získat datum a čas, zadejte syntaxi z následující tabulky: Formát data a času textu vlastnosti."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5569e4fe26302.zip (13 kB)
Nezabalený formát:
Instalace_SolidEdge.doc (66 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse