Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Mgr. SZZk > > Institucionální rodinná a sexuální výchova - vypracované okruhy ke státnicím ze sociální práce

Institucionální rodinná a sexuální výchova - vypracované okruhy ke státnicím ze sociální práce


Kategorie: Sociální práce

Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o vypracované okruhy ke státní závěrečné zkoušce ze sociální práce. Nejdříve je popsána institucionální rodinná a sexuální výchova se zaměřením na působnost v sociální sféře, poté je nastíněna problematika partnerských vztahů. Práce dále seznamuje se základy psychologie osobnosti. Vyjmenovává osobnostní vlastnosti a faktory ovlivňující vývoj jedince, včetně typologie osobnosti. Zabývá se diagnostikou osobnosti. Uvádí přehled psychologických metod se zaměřením zejména na pozorování, rozhovor, projektivní techniky a sociometrii. Závěr obsahuje psychologickou charakteristiku vývojových etap, včetně analýzy jednotlivých období ontogeneze psychiky.

Obsah

1.
Institucionální rodinná a sexuální výchova
1.1.
Rodina - historie rodiny
1.1.1.
Rodina - ve 20. století
1.2.
Patologie rodiny
1.3.
Rodinné prostředí
1.4.
Rizikové faktory dysfunkčnosti rodin
1.4.1.
Typy dysfunkčních rodin
1.4.2.
Náhradní rodinná péče
1.5.
Domácí násilí
1.5.1.
Syndrom týrané a zneužívané ženy
1.5.2.
Násilí mezi partnery
1.5.3.
Násilí na seniorech
1.6.
Výchova ke zdravému životnímu stylu
1.6.1.
Základní komponenty výchovy ke zdravému životnímu stylu
1.6.2.
Komunikace ve výchově
2.
Základy psychologie osobnosti
2.1.
Osobnost
2.1.1.
Struktura osobnosti (jako popis „umění…“)
2.1.2.
Tři přístupy k psychologii osobnosti
2.2.
Determinace
2.3.
Typologie osobnosti
2.3.1.
Hyppokratova - Galenova typologie
2.3.2.
C. G. Jung
2.3.3.
Eysenckova typologie
2.3.4.
Typologie I. P. Pavlova
2.3.5.
Kretschmerova konstituční typologie
2.3.6.
Sheldonova typologie
2.3.7.
Sprangerova Typologie
2.4.
Motivace
2.5.
Charakter
2.6.
Seberegulační vlastnosti
2.7.
Temperament
2.8.
Schopnosti – výkonné vlastnosti
2.8.1.
Inteligence
2.8.2.
Emocionální inteligence (EQ)
2.8.3.
Tvořivost
3.
Diagnostika osobnosti
3.1.
Přehled psychologických metod
3.1.1.
Klinické metody (pozorování, psychologický rozhovor, anamnéze, rozbor spontánních výtvorů, testované metody)
3.2.
Sociometrie
4.
Psychologická charakteristika vývojových etap
4.1.
Vývojová psychologie
4.1.1.
Vývoj sebepojetí
4.2.
Vlivy na psychický vývoj
4.2.1.
Integrační období (dětství a dospívání)
4.2.2.
Kulminační (dospělost)
4.2.3.
Psychické funkce dospělosti
4.2.4.
Involuční perioda (Změny osobnosti během stárnutí)

Úryvek

"Rodina - ve 20. století
1. polovina století
- pokračuje industrializace, urbanizace
- rozpad tradiční vícegenerační venkovské rodiny, posun k nukleární rodině (spolu žijí jen rodiče a děti)
- zlepšování zdravotního stavu
- liberalizace rozvodového zákonodárství à výraznější projev až v 2. polovině století
- pokles plodnosti ve středních a vyšších vrstvách
- velké sociální výkyvy (hospodářská krize)
- geografické rozdíly (západní Evropa rychlejší vývoj než jižní)
- emancipační hnutí žen, tři hlavní aspekty - právo na vzdělání
- volební právo
- právo rozhodovat o těhotenství
- odhalení významu dětství + práva dítěte

50. - 80. léta v České republice
- vysoká sňatečnost, raná sňatečnost, mimomanželských pouze 5 % dětí
- povoleny potraty (1958) - nevyužívána antikoncepce (místo toho využívány potraty = patologický jev)
- zvyšování vzdělanosti a zaměstnanosti žen, pokračující emancipace
- přechod od patriarchismu k demokratickému modelu rodiny
- postupné zvyšování rozvodovosti až na 40 % (80. léta: 1/5 dětí sociálně osiřelých - 1/3 neúplných rodin s dětmi)
- další snižování plodnosti ve všech sociálních kategoriích, populační politika
- vyšší moralita mužů, posun k nukleární rodině
- pokračování zlepšování zdravotního stavu - širší rodiny běžně tří-generační
- 80. léta: úhrnná plodnost 1,92

90. léta v České republice
- sociální, ekonomické, hodnotové a politické změny
- nižší sňatečnost (1/2), odmítání manželství
- vyšší věk sňatečnosti (muži 30,2, ženy 27,7); 1/3 svobodných
- vysoká rozvodovost (48 %)
- pokles úrovně plodnosti (úhrn plodnosti 1,13 dítěte na rodinu)
- 1. dítě v roce 1990 - ženě 21 let, 2003 - 27 let
- 30 % dětí se rodí mimo manželství
- výrazný pokles potratů (od 88. roku o 74 %) a vzestup antikoncepce
- prodloužení délky života
- nízká novorozenecká úmrtnost (3,7 %)
- zvyšující se podíl domácností jednotlivců
(populační zákony už za Augusta)

Patologie rodiny
rodina - primární sociální skupina
funkce rodiny: biologická, materiální, socializačně výchovná
- společnost je spíše souhrnem rodin než jednotlivců
- nejvýznamnější jednotka společenského vývoje dítěte
- sociální instituce tvořící základ lidské společnosti
- sledována psychologií, sociologií, právem, sociální politikou, antropologií
- základ rodiny = manželství (partnerství)
- hlavní rodinné role = role rodičů a dětí
- většinová podoba = tzv. jádrová à nukleární - elementární rodina
- širší rodina zahrnuje další příbuzné; v naší kultuře je většinou třígenerační (3 nukleární rodiny v přímé příbuzenské linii)
Orientační rodina = rodina, do které se člověk narodí (je v pozici vychovávaného)
Reprodukční rodina = rodina, kterou člověk sám založí
Krize rodiny = významné změny, dnes ji charakterizuje:
- vysoká míra rozvodovosti
- oslabení rodinné solidarity, zástupnosti rolí uvnitř rodiny (souvisí s potlačením paternalistického principu)
- oslabení funkcí rodiny ve společnosti"

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 46 stran. Práce obsahuje tabulky a schémata.
Tato práce je kompilačního charakteru. Čerpá ze zdrojů: http://www.antiskola.eu/referaty_cz/index.php?page=show_detail&come_from=list&search_retazec=&obl=20&pg=7&id=18075&znamka=2; http://leccos.hu.cz/index.php/clanky/uceni.
Vypracovaná státnicová otázka - fakulta pedagogická (obor sociální práce).

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera16620
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse