Název Goodness Staženo

Sociálně patologické jevy - vypracované okruhy ke státnicím (SZZk) ze sociální práce

Tento text se podrobně věnuje jednotlivým druhům patologických jevů. Dále popisuje základy psychologie osobnosti, včetně vývoje, typologie a diagnost... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociální práce

131x

Socializace osobnosti - vypracované okruhy ke státnicím ze sociální práce

Jedná se o vypracované okruhy ke státní závěrečné zkoušce ze sociální práce. Práce uvádí socializaci osobnosti, sociální učení, mechanismy socializace... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie, Sociální práce

61x

Pedagogika jako věda o výchově - vypracované okruhy k SZZk sociální práce

Jedná se o vypracované okruhy ke státní závěrečné zkoušce ze sociální práce. Práce nejdříve vymezuje pedagogiku, její vznik, vývoj a cíle. Definuje pr... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociální práce

17x

Náročné a krizové životní situace u dětí a mládeže a možnosti řešení - otázka ke SZZk 12/13

Otázka v bodech charakterizuje ohrožení rozvoje osobnosti prostředím, jeho následky a možnosti intervence. Dále se zaměřuje na náročné a krizové situa... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika - speciální, Psychologie, Sociální práce

17x

Multikulturalita, subkultury, práce s komunitami a dobrovolnická činnost - otázka ke SZZk

Státnicová otázka v bodech zpracovává problematiku multikulturality, subkultur, komunitních prací a dobrovolnické činnosti. V první části jsou definov... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika, Sociální práce

16x

Institucionální rodinná a sexuální výchova - vypracované okruhy ke státnicím ze sociální práce

Jedná se o vypracované okruhy ke státní závěrečné zkoušce ze sociální práce. Nejdříve je popsána institucionální rodinná a sexuální výchova se zaměřen... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociální práce


12x