Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Integrace mentálně retardovaných žáků do školního procesu

Integrace mentálně retardovaných žáků do školního procesu

Kategorie: Pedagogika - speciální

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato seminární práce rozebírá problematiku výchovy a vzdělání mentálně retardovaných osob. Jednotlivé části se zabývají pojmem, etiologií, klasifikací a kategorizací mentální retardace. Zmiňuje se také o zvláštních a pomocných školách, včetně problematiky dalšího vzdělávání a profesní přípravy žáků v odborných učilištích či praktických školách.

Obsah

1.
Úvod
2.
Pojmové vymezení
3.
Klasifikace
3.1
Klasifikace podle etiologie
3.2
Klasifikace podle časového faktoru
3.3
Klasifikace vrozená / získaná MR
4.
Kategorizace
4.1
F 70 - Lehká MR – IQ 50-69 – debilita
4.2
F 71 – Středně těžká MR – IQ 35-49 – imbecilita
4.3
F 72 – Těžká MR – IQ 20-34
4.4
F 73 – Hluboká MR – IQ pod 20 – idiocie
5.
Výchova a vzdělávání dětí s mentální retardací v předškolním věku
6.
Základní škola praktická
7.
Základní škola speciální
8.
Odborné učiliště
9.
Praktická škola
10.
Chráněné dílny
11.
Integrace mentálně retardovaných žáků do základní školy

Úryvek

“Základní škola praktická

Ve základní praktické škole (dále už jen ZŠP) se vzdělávají žáci, kteří se nemohou s úspěchem vzdělávat na základní ani na speciální základní škole. Ve třídách se nacházejí s různými typy postižení
a s různou úrovní rozumových schopností. Často zde jsou děti s poruchami koncentrace, hyperaktivní děti, děti psychicky a nervově nemocné, s poruchami učení, chování či více vadami.
Klade se důraz na individuální přístup k žákovi.Výchovně vzdělávací práce zvláštní školy je zaměřena na rozvíjení a kultivaci vzdělání osobností žáků s mentálním postižením, na poskytování vědomostí, dovedností a návyků, potřebných k uplatnění žáků v praktickém životě.
O zařazení žáka do ZŠP či jen o jeho přeřazení rozhoduje ředitel školy, je to však podmíněno souhlasem rodičů či zákonného zástupce. Současný školský zákon propaguje zrušení ZŠP, aby podpořili integraci těchto dětí mezi „zdravé děti“.

Členění ZŠP:
Odlišení stupně zde především naznačuje částečně odlišnou skladbu jednotlivých vyučovacích předmětů. S některými předměty, jako je český jazyk, matematika, hudební, výtvarná a tělesná výchova, se žák setkává ve všech ročnících. Jiné předměty jsou charakteristické vždy pro seskupení daných tří ročníků.

1. Nižší stupeň – 1.– 3. ročník
Zde se vyučuje prvouka a řečová výchova.
Plní 3 důležité funkce: adaptační, propedeutickou – důraz je kladen na zvládnutí trivia čtení, psaní a počítání jako prostředku dalšího vzdělávání, diagnostickou – zjišťuje, zda úroveň požadavků ZŠ odpovídá úrovni schopnosti žáků.

2. Střední stupeň – 4.-6. ročník
Zde se vyučuje vlastivěda, přírodověda, řečová výchova, doplňovací hodiny.

3. Vyšší stupeň – 6.-9. ročník
Zde se vyučuje občanská výchova, dějepis, zeměpis, přírodopis, fyzika, chemi, rýsování a doplňovací hodiny.
Je zaměřen na pracovní přípravu žáků, integraci do společnosti, výchovu k rodičovství."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera13175
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse