Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Integrace žáka se zdravotním postižením

Integrace žáka se zdravotním postižením

Kategorie: Pedagogika - speciální

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zaobírá problematikou integrace dětí do základních a středních škol, specializovanými zařízeními jako jsou specializovaná pedagogická centra (SPC), dále se věnuje integraci dětí do normálních škol, co to je a co zahrnuje individuální vzdělávací program (IVP).

Obsah

1.
Úvod
2.
Základní informace
3.
Přístup ke vzdělávání dětí a mládeže se zdravotním postižením
4.
Postupný vývoj integrace žáků
5.
Služby speciálních středních škol v průběhu integrace
6.
Speciální zařízení pro vzdělávání dětí
7.
Potřeby dětí s tělesným postižením
8.
Speciální pedagogická centra (SPC)
9.
Integrace žáků s handicapem do běžných škol
10.
Ekonomické aspekty integrace dětí a mládeže s postižením do škol běžného typu 11. Jak postupovat při integraci žáků se zdravotním postižením do ZŠ běžného typu
12.
Individuální vzdělávací program (IVP)
13.
Závěr
14.
Literatura

Úryvek

"Postupný vývoj integrace žáků

Do roku 1990 bylo v České republice vzdělávání dětí a mládeže se zdravotním postižením organizováno z velké části ve speciálních školách, tedy v podmínkách téměř úplné segregace postižených žáků. Jednalo se zejména o školy internátní, do nichž děti dojížděly na týden či dva z širokého okolí a kde byly vychovávány již od mateřské školy.
Segregace byla do roku 1990 natolik důsledná, že běžní občané často nevěděli, že vůbec u nás takoví občané žijí. Často byli v ústavu děti, které by při přesnější diagnostice a lepším vedení mohly absolvovat některý běžný typ školy a připravit se tak na život ve společnosti, byť v upravených podmínkách. Nejslabším článkem vzdělávacího systému byl střední stupeň (střední školy a učiliště), charakterizovaný malým počtem vhodných učebních oborů. Celé toto společenství stálo mimo zájem a tedy i kontrolu veřejnosti.

Od roku 1990 lze vysledovat dvě zdánlivě protikladné tendence:
1) rozšiřování sítě speciálních škol a jejich počtu,
2) postupující integraci dětí s handicapem do běžných (základních a středních) škol.
Integrované vzdělávání podle malého pedagogického slovníku představuje přístupy a způsoby, jak zapojit žáky se zdravotním postižením do běžného školního prostředí. Těmto žákům se musí dostat takového vzdělání a výchovné zkušenosti jako jejich zdravým vrstevníkům, ale zároveň se nadále na ně pohlíží jako na jedince se speciálními vzdělávacími potřebami.

Služby speciálních středních škol v průběhu integrace

Speciální střední školy by měly mládeži se speciálními potřebami poskytovat nejen odbornou kvalifikaci, která by jim umožnila najít odpovídající uplatnění na trhu práce, ale i dostatečně hluboké všeobecné vzdělání, které by jim umožnilo vyrovnávat se s nároky soudobé společnosti a pružně se přizpůsobovat měnícím se požadavkům trhu práce.
Celoživotní vzdělávání, tento významný postulát soudobé společnosti, je pro lidi s handicapem bezpodmínečnou nutností.
Integrace těchto žáků do normálních škol je složitým procesem, zejména z důvodu obavy učitelů přijmout žáka do třídy. Svou roli zde hrají podmínky, které tito učitelé mají (bezbariérovost, učební pomůcky, zkušenosti). V této souvislosti došlo v roce 1990 k významné novele zákona č.29/1984 Sb., podle ní. se v §3 odst.3 neslyšícím a nevidomým zajišťuje právo na vzdělání v jejich jazyce s použitím znakové řeči nebo Braillova písma.
Zatímco však přijetí Braillova písma je jak ve speciálním, tak integrovaném vzdělávání nevidomých a slabozrakých zcela bez problémů, naráží vzdělávání s využitím znakové řeči .
Byť bylo znovu legislativně podloženo zákonem č. 155/1988 Sb., o znakové řeči a změně dalších zákonů. Na základních školách je integrace takto postižených žáků možná formou speciálních tříd, na středním stupni vzdělání tomu tak není a tito žáci jsou vzděláváni ve školách speciálních, kde tvoří převážnou část (k 30.9.2000 81 %) žactva.
V přípravě na pracovní zařazení osob s mentální retardací velice záleží na stupni postižení. Většinu jedinců na horní hranici lehké mentální retardace lze zaměstnat prací, která vyžaduje spíše praktické než teoretické schopnosti, včetně nekvalifikované nebo málo kvalifikované manuální práce. (viz .VARCOVÁ 2000). Čím je stupeň mentální retardace u takto postižených jedinců těžší (resp. hlubší), tím jsou možnosti omezenější. Dospělí středně retardovaní jsou obvykle schopni vykonávat jednoduchou manuální práci, jestliže úkoly jsou pečlivě strukturovány a jestliže je zajištěn odborný dohled. ; u těžké mentální retardace je úspěchem zvýšení stupně jejich soběstačnosti. Právě u osob s mentální retardací má pracovní příprava a práce sama významný socio-terapeutický význam, který dokonce převyšuje přínos ekonomický."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera13714
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse