Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Integrační centrum (IC) Klubíčko: popis víkendového pobytu

Integrační centrum (IC) Klubíčko: popis víkendového pobytu

Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Beroun, U Stadionu 486, Beroun

Charakteristika: Text nejprve představuje integrační centrum Klubíčko, všímá si jeho historie, popisuje provozované aktivity a náplň práce s klienty. Poté se věnuje víkendovému velikonočnímu pobytu, který IC Klubíčko uspořádalo. Přibližuje jeho cíle a představuje činnosti, které organizátoři pro klienty připravili. Autorka se krátce zmiňuje také o vlastním zapojení v celém projektu.

Obsah

1.
Úvod
2.
Odborná část
2.1
Vzdělání, integrace a inkluze osob s handicapem
2.2
IC Klubíčko
2.3
Výuka a práce s klienty ve stacionáři IC Klubíčko
3.
Praktická část
3.1
Výuka a hry klientů na pobytech mimo stacionář
3.2
Má práce s klienty
3.3
Průběh činnosti
3.4
Výsledná práce, zhodnocení
4.
Závěr
5.
Příloha - fotografie z akce
6.
Použitá literatura

Úryvek

"2. ODBORNÁ ČÁST
Vzdělání, integrace a inkluze osob s handicapem
Vzdělání a rozvoj handicapovaného dítěte, by mělo začít již v okamžiku zjištění jeho vady nebo poruchy. Krom lékařské péče o dítě by hlavně jeho rodiče měli získat podporu a služby dalších profesionálů jako jsou speciální pedagogové, sociální pracovníci, psychologové, kteří by jim měli pomoci zvládnout situaci a vytvořit tak pro dítě vhodné podmínky k jeho vývoji. Tuto podporu většinou zabezpečují střediska pro ranou péči nebo jim podobná zařízení, např. speciálně pedagogické centrum. Ukončení raného vývoje je v období nástupu dítěte do předškolního zařízení, ale může se protáhnout až do 6-8 roku dítěte.
Poté nastává předškolní a školní vzdělávání. Upřednostňujeme vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami ve standardním školním prostředí, tedy v běžných třídách. Speciální školy jsou v současnosti určeny pro žáky a studenty s těžkými formami handicapu, u kterých je integrace do běžných škol prakticky nereálná a velmi obtížná. Pro úspěšnost vzdělávání je velmi důležitá sociální integrace . U handicapovaných osob je velmi důležité ji podporovat, jelikož se od většinové populace výrazně odlišují a nejsou schopni dosahovat přirozeným způsobem vysoké míry socializace. Handicapovaný člověk se do lidského společenství potřebuje integrovat v řadě oblastí, které odpovídají pestrosti životního stylu naší populace. Patří sem nejen školská integrace, ale i pracovní a společenská integrace. Dnes se ve společnosti přechází k modernímu trendu, který je charakteristický tzv. inkluzivními přístupy. V inkluzivním přístupu jsou lidé s handicapem zapojováni do všech činností jako lidé bez handicapu a pokud je to možné, nejsou využívány žádné speciální prostředky a postupy. V tom je zásadní posun od integračních postupů. Inkluzivní přístup je mimořádně výhodný i pro osoby(děti) bez handicapu, které si tak mohou vytvářet nezaujaté postoje k osobám s handicapem a přijmout tedy i hlavní myšlenku inkluze, že být odlišný je normální.

Integrační centrum Klubíčko
Integrační centrum Klubíčko zřizuje Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. –Klub Klubíčko Beroun. Posláním integračního centra Klubíčko je podpora rodin pečující o blízkého se zdravotním postižením, podpora funkčnosti rodinného systému a zvyšování kvality života rodin se zdravotně postiženým členem. IC Klubíčko nabízí různé sociální služby, jako jsou
• osobní asistence, jejichž cílem je napomáhat osobám se zdravotním postižením ke zvládnutí běžných úkonů péče o vlastní osobu a umožnit tím účastnit se života ve společnosti
• odlehčovací pobyty, jejichž cílem je umožnit pečujícím osobám nezbytný odpočinek, a to převzetím péče o osobu s handicapem na určitou dobu, nebo sdílením péče o ni.
• týdenní stacionář, jehož cílem je v průběhu týdne zabezpečovat osobám s handicapem komplexní péči, výchovné, aktivizační a sociálně terapeutické činnosti s ohledem na jejich individuální potřeby
denní stacionář, jehož cílem je v průběhu dne zabezpečovat osobám s handicapem komplexní péči, výchovné, aktivizační a sociálně terapeutické činnosti s ohledem na jejich individuální potřeby"

Poznámka

Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Beroun, písemná práce z předmětu Pedagogická praxe. Příloha je tvořena množstvím fotografií z pobytu, rozsah čistého textu je cca 5,5 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21641
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse