Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Bakalářské práce > > Interaktivní vizualizace XML

Interaktivní vizualizace XML

Kategorie: Software

Typ práce: Bakalářské práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Cílem této bakalářské práce je řešení problémů s vizualizací obecných XML dokumentů, a vytvoření aplikace schopné interaktivně zobrazit obsah jakéhokoli takového dokumentu. Staví na standardech vytvořených konsorciem W3C pro definici a zpracování dokumentů XML a příbuzných technologií, jako je jazyk XPath. Výsledkem práce je nová aplikace pro vizualizaci XML dokumentů v co nejjednodušší a nejucelenější podobě pro potřeby široké uživatelské obce. Vizualizační aplikace je naprogramována v jazyce C# v prostředí Microsoft .NET.

Obsah

1
Úvod
1.1
Struktura práce
2
Teorie
2.1
Úvod do XML
2.1.1
Historie
2.1.2
Základy jazyka
2.1.3
XML Schéma
2.1.4
XPath
2.2
Microsoft .NET Framework
2.2.1
Úvod
2.2.2
Vývojové prostředí
2.2.3
Jazyk C#
2.3
Zpracování XML v prostředí .NET Framework
3
Koncepce a návrh aplikace
3.1
Zobrazení XML dokumentu
3.1.1
Zjednodušené stromové zobrazení dokumentu
3.1.2
Zobrazení elementů a jejich obsahu
3.1.3
Zobrazení více elementů najednou
3.2
Ovládání aplikace
3.2.1
Kontextová menu
4
Implementace programu XML Dabster
4.1
Základní zpracování XML dokumentu
4.2
Základ uživatelského rozhraní
4.3
Stromové zobrazení dokumentu
4.4
Zobrazení tabulek hodnot elementů
4.4.1
Hlavní prostředí pro zobrazení tabulek
4.4.2
Zobrazení tabulky
4.5
Fyzická reprezentace dokumentu
4.6
XPath a jmenné prostory XML
4.7
Export XML dokumentu do jiných formátů
4.7.1
Export tabulky do samostatného XML dokumentu
4.7.2
Export tabulky do formátu MS Excel
4.7.3
Export tabulky do webové stránky HTML
4.8
Validace dokumentu
4.9
Tisk tabulky
4.10
Změny v implementaci
4.10.1
Využití třídy XmlDataDocument
4.10.2
Použití XSL transformací
4.10.3
Využití XML schématu
5
Závěr
5.1
Zhodnocení výsledků
5.2
Možnosti dalšího vývoje
5.2.1
Editace
5.2.2
Vícenásobné otevírání tabulek
5.2.3
Otevírání více dokumentů najednou
5.2.4
Vyhledávání
5.2.5
Rozšířené možnosti exportu do HTML
5.2.6
Operace nad tabulkami
5.3
Zhodnocení práce

Úryvek

"Úvod do XML
Historie
Jazyk XML – Extensible Markup Language – tedy „rozšířitelný značkovací jazyk“, má své kořeny již v šedesátých letech dvacátého století. Cesta jeho vývoje byla dlouhá a vývoj probíhá i dnes. První konkrétní předchůdce XML spatřil světlo světa v roce 1986. Byl to jazyk SGML (Standard Generalized Markup Language) a v tomto roce jej firma IBM certifikovala jako normu ISO 8879. SGML byl vyvinut jako univerzální formát pro ukládání různých typů dokumentů a jejich následné čtení. Nicméně jeho flexibilita na úkor jednoduchosti způsobila jeho neatraktivnost a bylo třeba jej nahradit. První masivně rozšířená odnož SGML je jazyk HTML používaný dodnes jako formát webových stránek. Ani tento jazyk nebyl a není bez problémů. Již v jeho počátcích byl rozšiřován výrobci internetových prohlížečů, z nichž každý přidával jazyku jinou funkcionalitu. Zároveň ale jednotlivé prohlížeče nepodporovaly rozšíření ostatních prohlížečů. Proto bylo třeba zavést nějaký všeobecně uznávaný standard. O to se snažilo konsorcium W3C zavedením HTML verzí 2.0, 3.2 a 4.0. Ani to však nezabránilo výrobcům prohlížečů dále rozšiřovat jazyk oproti standardu a působit tak potíže zejména tvůrcům webů, kteří museli tuto různorodost brát v potaz. Konsorcium W3C následně přišlo s myšlenkou nového, flexibilnějšího nástupce HTML. Tím je jazyk XML, jehož finální verze byla zveřejněna v únoru 1998. [2]

Základy jazyka
Základem jazyka XML jsou značky (tagy). Podobně jako značky jazyka HTML (, , atd), jsou i značky jazyka XML uzavřeny v lomených závorkách . Na rozdíl od jazyka HTML, který rozeznává předepsanou sadu značek, v XML si může tvůrce dokumentu definovat značky sám.
Pomocí značek jsou v XML dokumentu definovány takzvané elementy. Element může mít libovolný počet atributů, jak si ukážeme níže. Každý element je tvořen počáteční a koncovou značkou (), případně pokud nemá element žádný obsah, jen atributy, může být zapsán jen jednou značkou (). Obsahem elementu může být text nebo další elementy. Takové elementy pak nazýváme potomky. Jeden element může mít libovolný počet potomků. Každý potomek má pouze jednoho rodiče.
První značka v dokumentu XML je povinná a obsahuje použitou verzi jazyka XML, případně kódování znaků. Vypadá například takto:

Vidíme značku s názvem xml a dva její atributy. První udává verzi jazyka XML (version="1.0") a druhý kódování znakové sady (encoding="ISO-8859-1"). V této značce také vidíme dva znaky ? (otazník), které obklopují vnitřní část značky. Tyto znaky mají speciální význam právě pro tuto povinnou první značku.
Dalším povinným prvkem XML dokumentu je kořenový element. V tom je uzavřeno celé tělo dokumentu, a všechny ostatní elementy v dokumentu jsou jeho přímými či nepřímými potomky. V následujícím výpisu vidíme příklad XML dokumentu:Lekarna


Zahnuta
32

Brno
603 00

Pavel Apatykar
kompletni prodej zdravotnickeho vybaveni a leku
zijtezdrave.kupujteunas@lekarny.cz"

Poznámka

Práce obsahuje schémata, tabulky a grafy. Čistého textu v práci je cca 20 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15680
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse