Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Interkontakt Group, a.s. - profil firmy

Interkontakt Group, a.s. - profil firmy


Kategorie: Podniková ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta, Karviná

Charakteristika: Práce velmi stručně referuje o činnosti společnosti Interkontakt Group. Seznamuje s organizační strukturou, provozními jednotkami, uvádí cíle společnosti.

Obsah

1.
Charakteristika společnosti
2.
Dělení společnosti
2.1.
První divize
2.2.
Druhá divize
2.3.
Třetí divize
3.
Majetkové hledisko
4.
Provozní jednotky - síť značek
4.1.
Systém SAMA
5.
Cíl společnosti

Úryvek

"Z majetkového hlediska je celý systém postaven na existenci holdingu, který je rozhodujícím akcionářem a vlastní majoritní balík v každé připojené firmě. Zásadními pravomocemi v oblasti obchodní politiky, investic, kontroly, personalistiky a financování disponuje centrála v Praze. Ostatní činnosti jsou decentralizovány do úrovně regionálních podniků. Díky tomuto systému se dosahuje velmi příznivých relací především v nákupu zboží, což determinuje velikost firmy a její postavení na trhu i propojenost jednotlivých sítí. Vzájemná návaznost a funkční kompaktnost podniků přinášejí nesporné efekty.

Interkontakt Group, a.s., v ČR provozuje síť více než 200 provozních jednotek. Pod značkami

PRIOR IK funguje 12 obchodních domů,
PRAMEN IK je otevřeno 15 VO a 15 cash & carry s potravinami,
DROGERIE IK představuje VO a MO s kosmetikou, drogerií a barvy laky (asi 40 prodejen),
MAGNET funguje VO a MO s domácími potřebami( asi 45),
REMA jsou otevřeny diskontní prodejny potravin - asi 80 do roku 1998,
SAMA jsou značky supermarketů, kterých je na trhu asi 120.

A právě systém SAMA se zatím rozvíjí nejrychleji. Opírá se o propracovaný marketingový mix a zahrnuje v sobě 3 základní koncepce:

- Samoobslužné prodejny s krátkou docházkovou vzdáleností pro denní nákupy, které by se do budoucna měly stát základnou a odrazovým můstkem pro přechod na frančízový koncept.
- Supermarkety střední velikosti využívané zákazníky pro nákupy zhruba třikrát týdně, částečně s možností uskutečnit plnohodnotný týdenní nákup.
- Supermarkety, které poskytují veškeré pohodlí pro týdenní nákupy „do auta“, to znamená s dostatečnou prodejní plochou umožňující nabízet široký sortiment potravinářského i nepotravinářského zboží a doplňkových služeb včetně velkého počtu snadno přístupných parkovacích ploch.

Cílem společnosti je udržet si budoucna postavení vedoucí firmy na MO trhu v ČR a expandovat do některých sousedních států. Interkontakt Group, a.s., chce vytvořit středoevropský obchodní koncern, který by se etabloval v zemích bývalého obchodního bloku, v prvé řadě v Polsku, poté v Maďarsku a Chorvatsku. Na Slovensko své aktivity rozšířil v roce 1995, kdy vstoupil do společnosti Prior Stred. "

Poznámka

Práce je povrchní. Pozor na aktuálnost některých uvedených informací.
Referát do předmětu Management obchodních podniků - Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: mar2011.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Interkontakt_Group_profil.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse