Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Internet jako prostředek komunikace

Internet jako prostředek komunikace


Kategorie: Základy společenských věd, Počítače/informatika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce krátce informuje o komunikačních možnostech dostupných prostřednictvím internetu a zamýšlí se nad jejich výhodami a nevýhodami. Nastiňuje nejprve podstatu internetové sítě, charakterizuje internet jako bohatý zdroj informací a poté se už věnuje jeho základním komunikačním službám. Zabývá se elektronickou poštou, diskusními skupinami i telefonováním a televizním přenosem, u nichž zmiňuje princip fungování, přednosti, ale také negativní rysy.

Obsah

1.
Telefon
2.
Internetová síť
3.
Možnosti poskytované internetem
3.1.
Zdroj informací
3.2.
Elektronická pošta
3.3.
Diskusní skupiny
3.4.
Telefonní a televizní služby
4.
John C. Dvorak o internetu

Úryvek

"Od vynálezu telefonu letos uplyne již 120 let a nutno uznat, že za tu dobu doznal značných změn nejen v podobě přístroje samotného, ale hlavně co do rozsahu a kvality služeb. Telefon nám v mnohém pomáhá - o tom nemůže být sporu - a zavedení počítačů do telekomunikačního systému přineslo s sebou množství výhod, ale též nové problémy.
K tomu, abychom mohli používat počítač v systému, je nutné nějaký systém vytvořit. V počítačové terminologii se takovému systému říká síť. Za posledních několik let vzniklo vzrušení kolem celosvětové sítě Internet. Pojem Internet je odvozen (jak jinak) od anglického názvu pro multiprotokolovou a hybridní síť internet. Pokud mluvíme o Internetu, musíme připomenout, že nejde o jednotlivou síť. Je to obrovská skupina sítí navzájem propojených do kořenové struktury, přičemž je lhostejno jak (zda se jedná o rychlostní optická vlákna, klasický koaxiální kabel, pevnou linku nebo běžné telefonní spojení).
Pomocí Internetu lze získat informace všeho druhu od vědeckých údajů, přes data vesmírných družic, informace o bankách, presidentských kanceláří, informace od výrobců, support zákazníků až po třeba hambaté obrázky. Kromě existence množství okamžitě dostupných informací vytvářejících největší knihovnu světa s nejaktuálnějšími informacemi je tu další fenomén. Fenomén pohodlí. Vše je lehce dostupné od počítače doma, v kanceláři či v autě. Uživatel si sám vybírá čas, kdy bude komunikovat (číst, posílat, přenášet informace), není závislý na nikom jiném někde jinde. Stačí jednoduše vytočit číslo a spustit aplikaci.
Internet však neznamená jen pasivní čtení. Nabízí nám své služby jimiž jsou např.:

ELEKTRONICKÁ POŠTA
- dnes již běžně označovaný e-mail = electronic mail. Je pravděpodobně tím nejvýznamnějším činitelem v položce počítačového spojení. Má mnohé výhody, které klasická pošta neumožňuje. Zmiňme alespoň rychlost, adresnost, jednoduchou evidenci došlé i odeslané korespondence, možnost poskytování kopií a též spolehlivost v dodání zprávy ( ke ztrátě dochází zřídka a odesílatel je v takovém případě informován). Uživatelé e-mailu také používají jeho služby častěji než by činily prostřednictvím klasických dopisů. Častější používání podněcuje vyjádření emočních stavů pisatele. Uživatelé sahají ke speciálním symbolům typu: :-) = úsměv, :-( = zamračení,??? = nejistota, ;-) = ironický pošklebek nebo [:-) = pracuji s walkmanem (tyto piktogramy je třeba pohlížet z boku).
E - mail však s sebou nepřináší jen výhody. Pokud není obsah dopisu šifrován, může jej číst každý ze správců počítačů - je to jednodušší než otvírat obálku nad párou. Není složité kopírovat zprávu, úmyslně šířit důvěrné informace či podvrhnout adresu uživatele. V neposlední řadě tu chybí soukromí. Adresátovi nezbývá nic jiného než dopis přečíst a odepsat, neboť odesilatel ví o dojití zprávy.

DISKUSNÍ SKUPINY
Jsou to skupiny volně organizované kolem témat, kde se lidé navzájem informují a živě debatují - lze si je představit jako největší nástěnky na světě. Každá skupina má podobu BBS. kam členové posílají příspěvky a odpovědi na ně a tvoří tak nitě zpráv. Počítačové obrazovky se rozdělí na poloviny a každá z komunikačních stran vypisuje, co má na srdci. Ať hledáte odpověď na jakoukoli otázku, ať potřebujete vyřešit jakýkoliv problém nebo prodiskutovat nějaké téma, takřka vždy existuje někdo, kdo vám může poskytnout to, co potřebujete. Můžete se přihlásit do serveru poštovního seznamu, který směřuje zprávy okolo daného serveru ve všech směrech.
Kde je problém? Pokud provozovatel Vašeho připojení účtuje poplatky za přijatou poštu z Internetu (zpráv může být denně přes tisíc), Váš účet rychle naroste. V diskuzních skupinách jde sice o dialog, ale pomalý, a v psaném textu nepoznáte vážnou radu od lehce míněné poznámky ani tvrzení od ironie.
Na Internetu se v současnosti rozbíhá několik zajímavých aktivit, které by mohly vážně ohrozit živobytí telefonních společností. Vedle aplikace Internet Phone firmy Vocal Tec, která umožňuje uskutečňovat po Internetu dálkové hovory z a lokální poplatky, spatřil světlo světa i systém PassaFax PF-1, jehož prostřednictvím můžete Internet využít i k běžnému faxování. Pokud máte přímý vstup do Internetu je Váš faxový provoz zcela bezplatný. A při průměrné roční útratě za faxování u větší americké firmy - což je něco mezi 4 - 7 miliony USD - to znamená značné úspory. To není vše. V USA se začínají prolínat televizní a telefonní služby. Pracovníci v Bellových laboratořích dokončují vývoj nové technologie, která by měla být schopna automaticky konvertovat a ukládat klasické televizní vysílání do digitální podoby statických snímků s doprovodným textem. Hlavní cílovou oblastí by zpočátku měly být zprávy. Pokud jste například zmeškali večerní zprávy, ale víte, že se tam mluvilo o Kuvajtu, můžete navštívit webovskou stránku, najít danou pasáž a přehrát si videozáznam.
Co dodat? Snad jen citovat Johna C. Dvoraka, který se v této problematice orientuje mnohem lépe než já: " Internet dobře poslouží jako solidní prostředek pro výzkum a opora pro diskusní kluby a skupiny kolem elektronické pošty. To je jeho parketa. Jako náhrada on-line služeb stojí však za starou belu. Oproti službám on-line má jedinou výhodu: je mnohem levnější. Snadno však ztratíte spoustu času čekáním na spojení.""

Poznámka

Práce obsahuje několik pravopisných chyb.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4eaeccc3c60b9.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Internet_prostredek_komunikace.doc (41 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse