Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Diplomové práce > > Interní komunikace ve škole

Interní komunikace ve škole

Kategorie: Komunikace

Typ práce: Diplomové práce

Škola: Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta, Karviná

Charakteristika: Diplomová práce se zabývá interní komunikací ve škole. Cílovou skupinu tvoří učitelé působící na vybraných středních školách. Teoretická část práce je zaměřena na komunikaci jako takovou. Je zde definována manažerská, pedagogická a interní komunikace. Další kapitola charakterizuje vybrané střední školy a jejich interní komunikaci. Následuje praktická část, kde najdeme dotazníkový průzkum provedený mezi pedagogy střední škol. Výsledky jsou interpretovány grafy a slovním hodnocením.

Obsah

1.
Úvod
2.
Úvod do teorie manažerské komunikace
2.1.
Definice pojmu komunikace
2.1.1.
Aspekty komunikace
2.1.2.
Oblasti a cíle komunikace
2.2.
Manažerská komunikace
2.2.1.
Formy manažerské komunikace
2.3.
Pedagogická komunikace
2.4.
Interní komunikace
2.5.
Pracovní porady
2.5.1.
Typy porad
2.5.2.
Zvláštní typy porad
3.
Charakteristika interní komunikace v prostředí středních škol
3.1.
Gymnázium Jeseník
3.1.1.
Úvodní informace
3.1.2.
Kontinuální informace
3.2.
Soukromá střední odborná škola Jeseník s.r.o.
3.2.1.
Úvodní informace
3.2.2.
Kontinuální informace
3.3.
Hotelová škola Vincenze Priessnitze
3.3.1.
Úvodní informace
3.3.2.
Kontinuální informace
4.
Komunikační audit
4.1.
Stručná charakteristika dotazníku
4.2.
Vyhodnocení dotazníku
5.
Aplikace výsledků do praxe
6.
Závěr
7.
Přílohy (text, tabulky, grafika)

Úryvek

"1 Úvod do teorie manažerské komunikace

Komunikace je nezbytnou součástí našeho života. Nelze bez ní být. Komunikujeme pořád, i když si to třeba neuvědomujeme (verbálně, neverbálně). Začínáme si ji připouštět až tehdy, když si chystáme nějaký projev, proslov, obhajobu apod., neboť chceme na dané publikum zapůsobit.
Umění komunikace pro manažery je jejich nezbytnou součástí. Bez ní se žádný manažer ve firmě neobejde, chce-li mít ty správné informace a být o všem informován.


1.1 Definice pojmu komunikace

Komunikace pochází z latinského slova communicare a znamená něco spojovat. Může být použito jako označení pro dopravní síť, přemisťování lidí, materiálu, ale také myšlenek, informací, postojů a pocitů od jednoho člověka k druhému. Komunikačními prostředky mohou být jazyk, pošta, telegraf, telefon, počítač, rozhlas, televize, ale také autobusy, vlaky, letadla.
V naučném slovníku „pojem komunikace označuje jevy, které jsou prostředkem spojení mezi lidmi, jejich vzájemného styku, sdělování myšlenek“. Komunikaci je možno označit rovněž jako dorozumívání. Podle Janouška (1968) je komunikace
„sdělováním významů v sociálním chování a v sociálních vztazích lidí …“ J. Křivohlavý popisuje akt komunikace velmi podobným způsobem, neboť hovoří o sdělování, ale nevíc zdůrazňuje sdílení (J. Křivohlavý, 1988). M. Nekonečný definuje komunikaci rovněž jako sdělování určitých významů v procesu přímého nebo nepřímého sociálního kontaktu (M. Nekonečný, 1999) – definice téměř shodná s definicí J. Janouška. Krech, Crutchfield a Ballachey (1968) charakterizují komunikaci také jako „výměnu významů mezi lidmi“. P. Watzlawick, J. B. Beavinová, D. D. Jackson (1999) prezentují komunikaci jako „prostředek pozorovatelných projevů mezilidských vztahů“. Z. Vybíral (1997) zdůrazňuje nezbytnost reciprocity
v komunikační aktivitě, alespoň v podobě možnosti.1

1.1.1 Aspekty komunikace

Mezi hlavní zásady komunikace řadíme tyto:

1) Komunikace je proces přizpůsobování

Lze se v komunikaci vůbec přizpůsobit? Ano, lze, ale je to kolikrát obtížné naladit se na tzv. „stejnou vlnu“ jako váš protějšek. Každý totiž vysílá určité komunikační signály a pokud se druhému v tomto nepřizpůsobíme, tak se na ničem nedomluvíme.
Je to vidět např. na komunikaci mezi partnery, když řeší menší hádky, rozepře apod. jen kvůli tomu, jaký ten druhý vyslal neverbální signál. Proto je ve vztahu potřeba druhého poznat, a tak přijdeme na to jaké komunikační signály používá a co vlastně znamenají. Dále je to patrné např. na rozhovoru starší x mladší, kdy každý má jinou slovní zásobu a jiný styl vyjadřování. Nebereme v úvahu věkový rozdíl, ale styl promluvy. Mladší má určitý slang, který používá a starší mu nemusí rozumět neboť tyto slova v jeho „slovníku“ nejsou a nezná je."

Poznámka

Důležité informace jsou tučně značeny. Součástí práce jsou grafy, ilustrace a tabulky o rozsahu cca 16 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera25871
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse