Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Interpretace a aplikace práva

Interpretace a aplikace práva

Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá interpretací a aplikací práva. Rozebírá oba pojmy, věnuje se realizaci práva i právu procesnímu. Všímá si občanského soudního řízení a charakterizuje analogii.

Obsah

1.
Pojem interpretace
2.
Úloha interpretace práva v procesu právní regulace
3.
Interpretace práva a zákonnost
4.
Druhy interpretace práva
5.
Realizace práva
6.
Pojem aplikace a obecné otázky
7.
Aplikační proces
8.
Procesní právo
9.
Občanské soudní řízení
10.
Analogie (obdoba)

Úryvek

"9. OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ

- Civilní soud a jeho příslušnost
 základní zásady civilního řízení jsou nezávislost soudů a rovnost účastníků soudního řízení
 soudy sestávají ze soudců z povolání, přísedících, soudního tajemníka a zapisovatele
 k nabytí soudcovského úřadu je nutné být zletilý, bezúhonný a mít státní občanství
 existují samosoudci nebo senáty (záleží na tom, zda rozhodnutí záleží na jednotlivci neb na sboru). Předsedou senátu může být pouze soudce z povolání
 Okresní soud je povoláván k rozhodnutí ve věci, dále se odvoláváme na Krajský soud a nakonec na Nejvyšší soud.
 Příslušnost soudu závisí na místním (bydliště žalovaného nebo jednoho z nich) a věcném hledisku

- Účastníci řízení
 Snad v každém právním sporu lze rozlišovat tři strany:
a) žalobce, domáhající se ochrany od státní moci pro jeho skutečný, domnělý nebo ohrožený nárok
b) žalovaný (odpůrce)
c) soud, který jménem státu rozhoduje o poskytnutí nebo odepření ochrany
 žalobce a žalovaný = procesní strany
 procesní způsobilost – možnost samostatného jednání před soudem. Pokud strana tuto způsobilost nemá (např. nezletilí), může ji zastupovat zákonný zástupce nebo opatrovník
 advokáti – státem uznalí zmocněnci. Strana se jimi dá zastupovat v případě, že potřebuje práva znalého zmocněnce

- Řízení před soudem I. Instance
 Soudní řízení spočívá především v dispoziční zásadě (soud může pravidelně zahájit jednání na návrh strany a nemůže jí přiřknout víc, než žádá)
 Zásada veřejnosti – jednání je veřejně přístupné
 Zásada ústnosti – soud je vázán hlavně na ústní projev stran
 Celé řízení má tři stadia
a) přípravné - zahajuje se žalobou, obsahující petit: co žalobce chce přiřknout a označení okolností, prokazujících nárok. Žalobu lze vzhledem k jejímu účelu rozlišit na určovací a na plnění
b) ústní projednání věci – zahajuje se vyvoláním věci, strany podávají návrhy, nabízejí důkazy (pro zajištění objektivity je nutné jejich náležité provedení) a přednáší právní vývody. Jednání řídí předseda senátu a vede o něm protokol.
c) Rozhodnutí sporu - po skončení důkazního řízení soud vynese rozsudek (nejčastěji obsílkou do vlastních rukou)"

Poznámka

Práce má heslovitou formu.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera11236
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse