Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Investiční činnost; Úvěry - maturitní otázka z ekonomických předmětů

Investiční činnost; Úvěry - maturitní otázka z ekonomických předmětů


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Hotelová škola, Praha 10, Vršovická 43, Praha 10

Charakteristika: Práce obsahuje 2 z možných témat maturitní zkoušky z ekonomických předmětů na téma investiční činnost a úvěry. Práce je přehledná a jasná. Rozebírá investiční činnost, majetek, který dělí, rozděluje i pořizuje a také úvěry, jejich druhy, výnosnost nebo návratnost.

Obsah

1.
Investiční činnost
1.1.
Majetek
2.
Úvěry

Úryvek

"Dělení DM:
• DNM- pořizovací cena >60 000,- , doba použití > 1 rok např. software, goodwill
• DHM- movitý- PC > 40 000,- , doba použití > 1 rok
-nemovitý (pozemky, stavby)
- opotřebovává se = odpisovaný
- neopotřebovává se = neodepisovaný ( pozemky, umělecká díla a jejich sbírky)
• DFM- termínované vklady > 1rok
- Cenné papíry ( úvěrové a majetkové)
Pořízení investičního majetku:
- Dodavatelsky
- Vkladem vlastníků ( ZK )- u PO
- Vlastní výrobou
- Darem, dědictví
- Novým zjištěním
- Leasingem (pronájmem)
- Převodem z osobního vlastnictví- u FO
Leasingy:
• FINANČNÍ- firma sepíše s leasingovou společností smlouvu o finančním leasingu
- Po celou dobu splátek je majetek ve vlastnictví leasingové společnosti
- 1. Splátka je určité % z ceny
- Cena je navýšená o úrok
- Převod vlastnictví až po ukončení splacení celé částky
- Leasing nesmí trvat méně než 3 roky

• OPERATIVNÍ- Smlouva o pronájmu na určité období < 1 rok
- Firma se nikdy nestane vlastníkem
- Používají tento leasing hlavně zemědělci a stavebníci

• ZPĚTNÝ- firma nabídne leasingové společnosti svůj majetek a pak si ho „ odkupuje“ zpět, fakticky majetek neopouští firmu

• PRODEJ NA SPLÁTKY- podepisuje se kupní smlouva na splátky a podpisem této smlouvy se mění majitel
Výhody leasingů:
- Firma si může pořídit majetek, na který nemá
- Daňová výhoda- splátky jdou do nákladů
Nevýhody leasingů:
- Zaplatí se mnohem více, majetek vyjde dráž
- Nemůžeme-li majetek splácet, majetek se vrací a dosavadní splátky propadnou
- V případě pojistné události je partnerem leasingová společnost"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x541adee1b85bd.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Investicni_cinnost.doc (37 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse