Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Investiční činnost podniku - maturitní otázka

Investiční činnost podniku - maturitní otázka


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Formou odrážek seznamuje maturitní otázka se základy investiční činnosti podniku. Po obecném pojmu následuje objasnění základního dělení a plánování investic. Závěrečná část představuje postupy hodnocení investic.

Obsah

1.
Investice
1.1
Základní skupiny investic
1.2
Zdroje financování investic
1.3
Plánování investic
1.3.1
Rozhodující kritéria pro investiční činnost
1.3.2
Účastníci investiční výstavby
1.4
Podstata a hodnocení investice
1.4.1
Zapojení managerů do hodnocení investic
1.4.2
Postup hodnocení investic

Úryvek

"INVESTICE
- je zhodnocení finančních prostředků, které jsou vloženy (zhodnoceny) k určité akci
- slouží podniku řadu let, v praxi se za nejkratší dobu bere 1 rok
- po řadu let může být vámi zaměřená investice zdrojem přírůstku zisku podniku, ale i břemenem,
které zatěžuje ekonomiku podniku především fixními náklady
- nesprávně zaměřená a neefektivní investice může přivést podnik i k bankrotu
Základní skupiny investic:
1. Finanční
- jedná se o nákup CP, obligací, uložení peněz v bance, půjčení peněz investičním
společnostem za účelem získání úroků
2. Kapitálové
- rozšiřují výrobní kapacitu podniku ( stroje, zařízení )
3. Nehmotné
- zahrnují výdaje na výzkum, vzdělání, rekvalifikaci, patenty, licence
Zdroje financování investic:
1. Vlastní zdroje
- v podniku jsou to odpisy, nerozdělený zisk, výnosy z prodeje a likvidace HM a zásoby
nově vydané akcie, tyto zdroje nazýváme též samofinancování
2. Cizí zdroje
- obchodní půjčky, úvěry, splátkový prodej, leasin
Plánování investic
1. Věcné investice
- z hlediska věcného jde o rozhodování po technické a výrobní stránce investice (týká se
to strojů a zařízení, jejich obnovy nebo pořízení)
2. Finanční investice
- z hlediska finančního jde o rozhodování o tom z jakých zdrojů bude investice hrazena a
jaká je její efektivnost při použití z vlastních nebo cizích zdrojů, včetně hodnocení
různých investičních variant
Rozhodující kritéria pro investiční činnost"

Poznámka

Práce je ve formátu Adobe Acrobat (*pdf) a je psána formou odrážek.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4ede41a22462c.zip (98 kB)
Nezabalený formát:
Investicni_cinnost_podniku_MO.pdf (101 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse