Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Investiční činnost v podniku

Investiční činnost v podniku

Kategorie: Podniková ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se zabývá problematikou investiční činnosti podniku. Vysvětluje, co jsou to investice a kapitálové výdaje. Rozlišuje základní skupiny investic. Zabývá se rozhodováním o investicích, a třídí investiční projekty dle několika hledisek. Na závěr uvádí metody hodnocení investic.

Obsah

1.
Úvod
2.
Tři základní skupiny investic
3.
Výdaje na pořízení dlouhodobého majetku
4.
Dělení investičních projektů
4.1.
Podle charakteru investiční akce
4.2.
Podle výše kapitálových výdajů
4.3.
Podle hlavního přínosu pro podnik
4.4.
Podle stupně závislosti
4.5.
Podle vztahu k objemu původního majetku
4.6.
Podle typu peněžních toků
5.
Rozbor efektivnosti
6.
Závěr

Úryvek

"Investiční projekty je možné rozdělit dle následujících hledisek:
A/ Podle charakteru investiční akce
• náhrada zařízení; pokud strategie podniku nestanoví jinak, opotřebované zařízení se zpravidla nahrazuje bez zvláštních analýz a rozhodovacích procesů
• výměna provozuschopného, ale zastaralého zařízení za účelem snížení nákladů; taková výměna musí být zdůvodněna podrobnější analýzou, zpravidla srovnáním kapitálových výdajů s úsporou výrobních nákladů
• expanze dosavadního výrobku a rozšíření trhu; musí být proveden také průzkum trhu – odhad poptávky a budoucí ceny výrobku
• vývoj, výroba a prodej nového výrobku a expanze na nové trhy; musí být provedena podrobná analýza s využitím náročných metod
• investiční projekty v oblasti bezpečnosti práce, ekologie aj., které podnik musí provést, aby vyhověl platným nařízením a předpisům; tyto investiční projekty nepřinášejí výnosy, měření jejich efektivnosti je obtížné, ne-li často nemožné
• ostatní investiční projekty (např. budování parkoviště, výstavba administrativní budovy); rozhodování o nich závisí na jejich velikosti
B/ Podle výše kapitálových výdajů
- výše kapitálových výdajů je měřítkem pro určení toho, kdo rozhoduje o realizaci investiční akce
C/ Podle hlavního přínosu pro podnik
• projekty orientované na snížení nákladovosti cestou technických a technologických inovací
• projekty zaměřené na zvýšení tržeb stávajících výrobků dalším rozšířením výrobní kapacity
• projekty zaměřené na zvýšení tržeb výrobkovými inovacemi vyšších řádů
• projekty zaměřené na snížení rizika podnikání
• projekty zaměřené na zlepšení pracovních, sociálních, zdravotních, bezpečnostních podmínek podnikání
D/ Podle stupně závislosti
• vylučující se projekty
• nevylučující se projekty
• podmíněné projekty (závislé na přijetí jiného projektu)
• nepodmíněné projekty
E/ Podle vztahu k objemu původního majetku
• obnovovací
• rozvojové
F/ Podle typu peněžních toků
• za kapitálovým výdajem na investiční akci následuje jednosměrný tok peněžních příjmů z investiční akce => dochází jen jednou ke změně z kapitálového výdaje na peněžní příjem
• dochází alespoň ke dvěma změnám z kapitálového výdaje na peněžní příjem

U jednotlivých investičních variant posuzovaného investičního projektu je důležité uplatnit následující kritéria:
• vliv investičního projektu na konkurenční schopnost růstem užitnosti výrobků, jejichž výrobu investice umožní
• kritéria času investičního procesu a příslušné komplexní inovační akce, jejíž součástí je daný investiční projekt
• vliv investičního projektu na kritéria kvantitativní stránky uspokojování poptávky po výrobcích, jejichž výrobu investice umožní
• vliv investičního projektu na realizovatelnost příslušné komplexní inovační akce, jejíž součástí je daný investiční projekt
• kritéria sociálních stránek při výrobě umožněné investičním projektem – podle požadavků na pracovní prostředí, charakter práce, životní prostředí
• peněžní kritéria = finanční kritéria efektivnosti; použití různých metod hodnocení efektivnosti investičních projektů a jejich variant finančními ukazateli, hodnocení zdrojů financování, hodnocení rizika"

Poznámka

Práce obsahuje tabulku.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14707
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse