Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Investiční fondy

Investiční fondy

Kategorie: Kapitálové trhy

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá Vznikem a vývojem investičních fondů ve světě i u nás. Nejdříve je všeobecně pojednáno nejen o cenných papírech a akciích, ale také o fundamentální a technické analýze. Poté je uvedena základní charakteristika investičních fondů, jejich stanovy, statut i zakladatelská smlouva. Důraz práce je kladen představení a srovnání dvou fondů v ČR, tedy IF Agroma a IF Rentia. Závěr práce je věnován popisu metod ke zpracování dat pro investování.

Obsah

1.
Úvod
2.
Vznik a vývoj investičních fondů
3.
Cíl práce
4.
Portfolio
4.1.
Cenné papíry všeobecně
4.2.
Akcie
4.3.
Akciové analýzy
4.4.
Fundamentální analýzy
4.5.
Technické analýzy
5.
Investiční fondy
5.1.
Základní charakteristika IF
5.2.
Stanovy, statut a zakladatelská smlouva
6.
Představení dvou konkrétních investičních fondů
6.1.
IF Agroma, a. s.
6.2.
IF Rentia, a. s.
7.
Porovnání investičních fondů
7.1.
Nominální a tržní hodnota akcií¨
7.2.
Ceny RM - Systému
7.3.
Současná cena portfolia na burze
7.4.
Rozložení portfolia z hlediska průmyslu a jeho spravování
7.5.
Investiční strategie
8.
Závěr
9.
Resumé (v angličtině)

Úryvek

" 3.INVESTIČNÍ FONDY
3.1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY INVESTIČNÍHO FONDU
Každý investiční fond v České republice se musí řídit pravidly a zákony platícími pro jeho podnikatelskou činnost.Investiční fond je samostatnou právnickou osobou a jeho předmět podnikání je dán zákonem o investičních společnostech a investičních fondech č.248/1992 Sb.
Zakládání investičního fondu je upraveno zákonem o zakládání akciových společností a obchodním zákoníkem(§172 obchodního zákoníku). Investiční fond však může být založen také investiční společností, nemůže však investiční společnost založit. Investiční společnosti mohou spravovat investiční fondy, z čehož vyplývá, že je současně mohou i zakládat, protože jde o činnost související s podnikáním investičních společností. Tak tomu bylo i u nás při kupónové privatizaci, kdy většinu investičních privatizačních fondů založily právě investiční společnosti. Obdobně jako investiční společnost má i fond právní formu akciové společnosti.
Je třeba zdůraznit, že existují rozdíly mezi investičním fondem a investiční společností. Jednak ve způsobu investování, jednak v právních úpravách. Investiční společnost soustřeďuje při kolektivním investování prostředky, které zůstávají majetkem investorů, kdežto peněžní prostředky investičního fondu se stávají jeho majetkem a investiční fond může veškeré získané prostředky použít i k jiným formám uložení, než je nákup cenných papírů. To je např. nákup nemovitostí a pozemků. Investoři v investiční společnosti jsou podílníky, kdežto v investičním fondu jsou společníky stejně jako zakladatelé investičního fondu. Investiční fond na rozdíl od investiční společnosti, která může shromažďovat pouze peněžní prostředky, může navíc shromažďovat také investiční body,jak tomu bylo i u nás v procesu kupónové privatizace,a nakládat s nimi podle zákona č.92/1991 Sb. a nařízení vlády č.383/1991 Sb. Investiční společnost může mít formu akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným,avšak investiční fond musí mít výhradně formu akciové společnosti. Od ostatních akciových společností se však liší předmětem podnikatelské činnosti, jíž může být jen kolektivní investování, a také některými zvláštnostmi vzniku, organizace a zániku.
Stručně lze tedy říci: investiční fond má právní formu akciové společnosti s výhradní činností kolektivního investování podle zákona č.248/1992 Sb.

3.2 STANOVY, STATUT A ZAKLADATELSKÁ SMLOUVA
Investiční fond, na rozdíl od ostatních obchodních společností, které jsou povinny mít pouze stanovy, má povinnost mít jak stanovy tak i statut investičního fondu Stanovy investičního fondu musí obsahovat:
- obchodní jméno, sídlo a předmět podnikání stejné jako v zakladatelské smlouvě,
- výši základního jmění a způsob jeho splácení; pro splácení vkladu platí lhůta jednoho roku obsažená v obchodním zákoníku,
- počet a jmenovitou hodnotu akcií,- způsob svolávání valné hromady, její působnost a způsob rozhodování,
- počet členů představenstva, dozorčí rady nebo jiných orgánů, jakož i vymezení působnosti a způsoby rozhodování,"

Poznámka

Obsahuje závěrečné resumé v anglickém jazyce.
Pozor na aktuálnost některých uvedených informací.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera362
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse