Referáty kapitálové trhy

Název Goodness Staženo

Kapitálové trhy

Tato práce se zabývá definicí a rozdělením finančních trhů. Vysvětluje nejen co je kapitálový trh, kapitál, trh s cennými papíry, ale také co je burza... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Kapitálové trhy

340x

Kolektivní investování a problémy v ČR

Práce nejdříve charakterizuje jednotlivé druhy fondů kolektivního investování. Popisuje portfolia fondů. Zabývá se výhodami a nevýhodami kolektivního ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Kapitálové trhy

200x

Současný stav a vyhlídky českého kapitálového trhu

Práce je zaměřena na analýzu kapitállového trhu v české republice. Ve stručné podobě využívá SWOT analýzy. Na základě provedené analýzy se snaží odhad... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Kapitálové trhy

196x

Investiční strategie individuálního investora

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Kapitálové trhy

128x

Investiční fondy

Práce se zabývá Vznikem a vývojem investičních fondů ve světě i u nás. Nejdříve je všeobecně pojednáno nejen o cenných papírech a akciích, ale také o ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Kapitálové trhy

117x

RM-Systém

Práce uvádí základní údaje o RM-Systému, zmiňuje se o PVT, a.s.. Vyjmenovává právní předpisy upravující jeho činnost i základní poskytované služby. Ch... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Kapitálové trhy

109x

Trendy ve vývoji finančních trhů

Práce charakterizuje a představuje průběh jednotlivých trendů na finančních trzích. Zamýšlí se také nad budoucností světových finančních trhů a pozicí... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Kapitálové trhy

82x

Rating a ratingové agentury

Práce popisuje co je to rating, kde jej lze použít a stručně shrnuje historii hodnocení úvěrové bonity. Srovnává a vysvětluje ratingové stupnice Stand... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Kapitálové trhy

82x

Mezinárodní bankovnictví a euroměnové trhy

Práce je věnována evropským kapitálovým trhům. Autor popisuje účastníky mezinárodních trhů a fungování obchodu s europenězi. Jak je řízena mezinárodní... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Banky, Kapitálové trhy

67x

RM - Systém

Práce se věnuje popisu RM-Systému. Vymezuje základní rozdíly mezi RM-Systémem (RM-S) a Burzou cenných papírů Praha (BCPP). Stanovuje, kdo může obchodo... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Kapitálové trhy

58x
1  2  3  »