Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Iracionalismus - maturitní otázka ze společenských věd

Iracionalismus - maturitní otázka ze společenských věd


Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Otázka je zpracována formou výpisků a zaměřuje se především na charakteristiku filosofického myšlení Arthura Schopenhauera, Sørena Kierkegaarda a Friedricha Nietzscheho. U každého ze tří filosofů je vždy popsán život, dílo a názory. V úvodu jsou stručně načrtnuty společné postoje iracionalistů. Okrajově jsou zmíněni také francouzský filosof Henri Bergson a český filosof a spisovatel Ladislav Klíma.

Obsah

1.
Obecná charakteristika iracionalismu
2.
Henri Bergson, Ladislav Klíma
3.
Arthur Schopenhauer
4.
Søren Kierkegaard
5.
Friedrich Nietzsche

Úryvek


- život ve stejné době jako NKI x opovržení, nenávist vůči Hegelovi
- na nikoho nenavazuje, ale přiznává vliv Kanta a Goetheho (považoval se za jediného Kantovce v celém Německu)
- první Evropan zabývající se indickým náboženstvím a filosofií (Buddhismus), vliv na jeho tvorbu
- syntéza Kanta a Buddhismu
- empirie = mája = závoj zakrývající skutečnost (brání nám poznat pravou podstatu světa)
- Svět jako vůle a představa: představa = majismus – svět je spíše naší představou než skutečností; vše, co děláme, děláme díky vůli => hnací motor našeho jednání
- Hlavním projevem rozmnožovací pud (všechno, co děláme, děláme jen kvůli reprodukci – předchůdce Freuda a Darwina)
- Metafyzika lásky: kapitola z knihy Svět jako…, shrnutí názorů na lásku – neexistuje, pouze způsob, jakým jsme zamaskovali pud reprodukce (oklamáváme sami sebe)
- Pesimista, skeptik jako Descartes: svět, ve kterém žijeme, je hrozný – utrpení, nuda, šílenství, katastrofy… (navazuje na ně existencionalismus)
- x východiskem není sebevražda, protože věří v reinkarnaci
- čím víc člověk ví, tím víc si uvědomuje, jak je svět strašný => více utrpení
- 3 různá východiska: 1, umění (dokáže na chvíli odvézt pozornost od utrpení x pouze krátkodobý účinek)
2, „šílenství“ ( x někdy spouštěcím mechanismem „utrpení“)
3, meditace, askeze => Nirvána (= extáze) – nutnost odstranit vůli; nakonec mokša = rozplynutí"

Poznámka

Velmi stručné. Některé poznámky jsou formulovány tak, že mohou být vyvráceny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4aab72fad4853.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Iracionalismus_maturitni_otazka.doc (37 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse