Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Islám pod drobnohledem

Islám pod drobnohledem

Kategorie: Religionistika/Náboženství

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se velmi podrobně zabývá veškerými aspekty Islámu. Popisuje vývoj náboženství, jeho fungování a strukturu. Islám zasazuje do historického kontextu a kontextu ostatních náboženství. Zabývá se všednodenními a právními aspekty této víry. Popisuje také štěpení tohoto náboženství a reformační snahy jdoucí zevnitř i zvenčí.

Obsah

1.
Duchovní život v předislámské Arábii
1.1
Vztah Arabů k judaismu a křesťanství
2.
Sociální poměry v Mekce v době vystoupení Muhammada
3.
Hidžra a Muhammadovo působení v Mekce a Medíně
4.
Muhammad – sociální reformátor a politický vůdce
5.
Korán jako základní zdroj islámské věrouky a práva
5.1
Forma Koránu
5.2
Exegeze = Tasfír
5.3
Obsah a učení Koránu
6.
Formování islámského práva
6.1
Prorocká tradice
6.2
Utváření a diskuse o pravosti tradice
6.3
Sunna
7.
Islámská právní věda, metodické nástroje, šarí'a (zasazení do historického kontextu)
7.1
Právní věda
7.2
Šarí'a
7.2.1
Právní kvalifikace osob, činů a platnosti úkonů
7.2.2
Rodinné právo
7.2.3
Dědické právo a nadace
7.2.4
Trestní právo
7.2.5
Další zákazy a právní normy
7.2.6
Státní moc
8.
Islámské schizma
8.1
Cháridža a počátky šíi
8.2
Vysvětlení šíitského dogmatu
9.
Vývoj šíitského islámu, štěpení na jednotlivé sekty
9.1
Rodokmen alíjovkých imámů
9.2
Imámovské sekty
9.3
Zajdíja
9.4
ismá´ílíja
9.5
isná ašaríja
9.6
Extrémisté ismá´ílije = ghulát
9.6.1
Jazídíja
9.6.2
Šejchismus
9.6.3
Bábismus
9.6.4
Bahá´ismus
9.6.5
Ahmadíja
10.
Islámské duchovenstvo
10.1
Rozdíl sunnitského a šíitského pojetí
10.2
Zasazení do historického kontextu
11.
Základy islámské věrouky – kosmologie, predestinace, eschatologie
11.1
Tříbení teologického dogmatu
11.2
Dějiny profese
11.3
Eschatologie
11.4
Andělé a démoni
12.
5 sloupů víry
12.1
Šaháda = vyznání víry
12.2
Salát = modlitba
12.3
Zakát = náboženská daň
12.4
Sawm = půst
12.5
Hadždž = pouť do Mekky
13.
Vnitřní a vnější impulsy islámského reformismu 18. a 19. Století
14.
Islámská mystika a lidový islám
14.1
Mystika = súfismus
14.2
Mystická bratrstva
14.3
Lidový islám
15.
Kalám a falsafa

Úryvek

“Obsah a učení Koránu:
– základní doktrínou je víra v jediného Boha (Muh. se od toho nikdy neuchýlil, ale jednu dobu byl ochotný přiznat pohanským božstvům schopnost přímluvce = „satanské verše“)
– přidružování jiných bohů – širk je nejtěžším hříchem
– káfir = nevěřící
– 3 kategorie nadpřirozených bytostí: andělé, džinové, satanové
– jejich postavení však není příliš jasné, protože jsou přejati z křesťanství a judaismu
– 3 andělé: Gabriel, Miká'íl, Málik – strážce pekla, + andělé smrti Munkar a Nakír, kteří navštíví nebožtíka v hrobě a ptají se ho na víru; andělé nehrají roli přímluvce, nemají v tom žádnou moc a Bůh je neposlouchá (důležité!, lidi se neobracejí na anděle, ale přímo na Boha)
– eschatologie: konec světa katastrofou, poslední soud
– člověk se dostane do ráje díky víře a dobrým skutkům, jedno bez druhého ho do ráje nedovede
– peklo – džahannam
– ráj – džanna (zahrada) či džanat 'Adn (zahrada Eden)
– starozákonní postavy: Noe, Lot, Mojžíš, David a Goliáš, Šalamoun, Saul, Eliáš, Eliša, Job, Jonáš, Josef a jeho bratři
novozákonní postavy: Ježíš, Marie, Jan Křtitel, Zachariáš,motivy z apokryfních evangelií
nebiblické příběhy: Alexandr Veliký u hradeb Goga a Magoga, legenda o sedmi spáčích efezských
– kultovní předpisy: sloužit Bohu, modlitba, almužna, půst, zákaz alkoholu
– etika: islám je náb. sociální, nikoli individuální, proto je etika spíš praktickou morálkou: solidarita, podpora chudých...
– jakési desatero: nepřidružovat nikoho k Bohu, ctít rodiče, být laskavý k rodině a dětem, nezabíjet děti (dcery) z obavy před zchudnutím, necizoložit, nezabíjet neoprávněně, dávat správné míry a váhy, nedotýkat se jmění sirotků, dodržovat smlouvy, nenásledovat něco, o čem nemáš vědění, nechodit pyšně a domýšlivě po zemi
– Muh. neodstranil krevní mstu za zabití, ale snažil se to omezit – výkupné, msta jen na pachateli a ne na jeho rodině
– zloděj trestán useknutím ruky
– sociální vztahy: upravují se poměry rodinné, manželské: aspoň trochu práv ženám,ale nic moc; omezení na 4 legální manželky, ale konkubín kolik chce
– prvorozený nemá výhradní právo na dědictví – vše rovným dílem, a to i dcerám
– Korán nabádá k sociální pomoci chudým, zejména vdovám a sirotkům, laskavé jednání s otroky..."

Poznámka

Klíčová slova jsou v textu zvýrazněna, ale orientaci v textu ztěžuje přítomnost velkého množství zkratek.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17575
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse