Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Islám v České republice

Islám v České republice

Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Písemná práce z předmětu Problematika menšinových skupin nabízí seznámení s islámem a jeho pozicí v České republice. První část věnuje shrnutí historie tohoto náboženství a sleduje i jeho osudy v České republice ve 20. století. Poté se zamýšlí nad snahami o postavení mešity v českém městě a postavením islámské komunity u nás.

Obsah

1.
Úvod
2.
Historie
3.
Islám dnes
4.
Mešita v České republice
5.
Muslimský způsob života
6.
Muslimové u nás a náš pohled na ně
7.
Závěr

Úryvek

"Historie
Islám vznikl v první polovině 7. století po Kristu na základě proroctví, která obdržel Muhammad Ibn Abdulláh u města Mekky na západě Arabského poloostrova, kdy se mu asi roku 610 zjevila andělská postava Džibříla (Gabriela) a vyzvala ho k zapamatování a opakování Božích poselství. Muhammad musel Mekku opustit aby mohl svými prorockými schopnostmi konsolidovat společenské poměry v Jathribu (později Mediny). Toto období přineslo Muhammadovi a jeho posluchačům řadu proroctví, která se týkají praktického života muslimů a učení vznikajícího islámu. Muhammadova byla písemně zachycena a vznikl tak Korán. Korán obsahuje i řadu příkazu, které se týkají praktického denního života, rodinného, manželského, trestního i obchodního práva. Život muslima určuje nejen Korán, ale i sunna, t,j soubor zvyklostí, které jsou prověřeny buď minulými generacemi, nebo pocházejí z hadíthů, Muhammadových výroků a činů, které nejsou v Koránu zaznamenány. Z koránu a sunny je odvozeno islámské právo. Je chápáno jako Boží řád pro lidstvo a je rozpracováno do podrobností nejrůznějších životních situací. Zahrnuje i náboženské povinnosti muslimů a víru jako hlavní z nich. Nedůležitější náboženských povinnosti je pět a tvoří tzv. pět pilířů islámu:
- prvním a základním pilířem je muslimské krédo
- druhým pilířem je motlitba vykonaná za přesně určených podmínek
- třetím sloupem zbožnosti je almužna
- čtvrtým je půst od jídla, pití a dalších požitků těla od východu do západu sluce po celý měsíc ramadán
- pátým sloupem je pouť do Mekky, která znamená jeden z vrcholů života zbožného muslima a po jejímž vykonání muslim získává titul hadži.
V průběhu dějin vykrystalizovaly čtyři hlavní právní školy, z nichž se českých zemí nejvíce dotkla hanafijská škola, která sloužila jako právní systém osmanské říši, a tedy i nám nejbližším balkánským muslimům.
Základní rozdělení muslimů je však důsledkem mocenského boje pro Muhammadově smrti. K definitivní roztržce mezi většinovými sunnity a šíity došlo již roku 661.
V prvních desetiletích své existence náboženství islámu expandovalo z Arabského poloostrova do severní Afriky a roku 711 zasáhlo Evropu. Na Pyrenejském poloostrově v dalších osmi staletích (do roku 1492) muslimové vytvářeli vyspělou kulturní společnost.
I české země byly v minulosti ve vojenském i obchodním styku s muslimy. Ve větší míře se s nimi Češi začali setkávat až na počátku 20. století jako občané Rakouska – Uherska, které roku 1908 získalo muslimskou Bosnu a Hercegovinu.Později v minulém století počet muslimů na území dnešní ČR dále stoupal, ať už to byli a jsou obchodníci, studenti, uprchlíci nebo čeští konvertité k islámu.
Muslimové na území dnešní ČR mohli vytvořit oficiální náboženskou obec již roku 1912, ale s výjimkou krátkého válečného období se uznání svého náboženství ze strany státu nedočkali dosud.
Působením Benešových dekretů, které zrušily všechna rozhodnutí protektorátní vlády, skončila po válce i registrace muslimské náboženské obce. Neoficiální postavení obce a zápas komunistického státu proti každé nekontrolované náboženské aktivitě v ní způsobil hlubokou krizi. Duchovní život muslimů se rozvíjel převážně v soukromí. Po změně politického systému v roce 1989 bylo jako zastřešující organizace náboženských obcí i dalších muslimských aktivit založeno ústředí muslimských náboženských obcí v ČSFR. Nemá však právní postavení náboženské společnosti, protože dosud nebylo jako náboženská společnost ministerstvem kultury registrováno. Z tohoto důvodu jednotlivé náboženské obce dosud nepracují a muslimové svou činnost vyvíjejí za pomoci nadací a občanských sdružení, tedy subjektů, které mohou vstupovat do právních vztahů."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24022
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse