Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Iveco Czech Republic, a.s. - finanční analýza společnosti

Iveco Czech Republic, a.s. - finanční analýza společnosti

Kategorie: Finanční analýzy

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Cílem této práce je komplexní zhodnocení finančního zdraví a změn v efektivitě hospodaření akciové společnosti Iveco Czech Republic, a.s. (dříve Karosa, a.s.) v důsledku provedené fúze a procesu restrukturalizace, a vysledování jejich dalších dopadů na činnost subjektu z pohledu finanční analýzy. Práce nabízí hodnocení skutečných hospodářských procesů a celkového „zdraví“ podniku, které by mělo sloužit především jako podklad pro rozhodování manažerů o budoucím vývoji společnosti.

Obsah

0.
Cíl a popis podniku
1.
Vertikální analýza rozvahy
1.1.
Vertikální analýza pasiv
1.2.
Vertikální analýza aktiv
2.
Horizontální analýza rozvahy
2.1.
Horizontální analýza aktiv
2.2.
Horizontální analýza aktiv
3.
Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát
4.
Horizontální analýza výkazu cash flow
5.
Poměrová analýza
5.1.
Ukazatele likvidity
5.2.
Ukazatele rentability
5.3.
Ukazatele aktivity
5.4.
Ukazatele zadluženosti
5.5.
Ukazatele cash flow
6.
Douchova analýza II.
7.
Index IN
8.
Závěr

Úryvek

"Z výsledků provedené finanční analýzy společnosti Iveco Czech Republic, a.s. lze konstatovat, že vytýčený cíl jímž bylo komplexní zhodnocení finančního zdraví a změn v efektivitě hospodaření v důsledku provedené fúze a procesu restrukturalizace a vysledování jejich dalších dopadů na činnost subjektu byl splněn.

Na závěr nabízím shrnutí a definování silných a slabých stránek společnosti Iveco Czech Republic, a.s. a doporučení z hlediska finančního řízení společnosti.
Společnost ve své kapitálové struktuře využívá převážně vlastních zdrojů, které si udržuje ve stabilní výši. Finanční prostředky v kategorii vlastního kapitálu tvoří především zadržený zisk minulých období, což není problém u společnosti, jejíž akcie nejsou veřejně obchodovatelné. Cizí kapitál je ve sledovaném období tvořen převážně krátkodobými závazky, konkrétně závazky z obchodních vztahů, což je u firmy s výrobní činností obvyklé. Pozitivem je zde jistě klesající trend těchto závazků.
Z výsledků analýzy aktiv je zřejmá výrazná převaha oběžných aktiv nad aktivy stálými. Ve výrobní sféře to není neobvyklé i když by se dalo předpokládat, že společnost bude mít uloženy finanční prostředky ve stálých aktivech ve větší míře. Další významnou položkou v aktivech, který by měla být sledována, jsou pohledávky z obchodních vztahů, které mají rostoucí trend. Nejvyšší položku krátkodobých pohledávek tvoří pohledávky – ovládající a řídící osoba, které mají rovněž rostoucí trend. Jedná se o tzv. „volné zdroje“ – nerozdělený zisk minulých let . Rostoucí trend je tedy dán rostoucím ziskem v posledních letech. Bližší a přesnější informace přinesla poměrová analýza.
Při hodnocení ukazatelů aktivity, předpokládám, že doba obrátek zásob 39 dní, resp. 32 dní je odpovídající. Na velký problém jsem narazila při hodnocení ukazatele obrátky pohledávek. Běžná lhůta splatnosti pohledávek činí u tuzemských odběratelů 30 dnů, u zahraničních 40 dnů a v rámci skupiny IVECO, která je největším odběratelem, 60 dnů. Je však patrné, že doba obratu pohledávek je vysoce nad těmito uváděnými hodnotami. Navíc zde dochází k nárůstu doby obratu, což ukazuje na výrazné zhoršení platební morálky odběratelů. Nejvyšší hodnotou ze skupiny krátkodobých pohledávek činí pohledávky ovládající-řídící osoba. Pokud tyto hodnoty z výpočtu vyloučím (viz str. 15-16), zjistím, že také tyto hodnoty vysoce převyšují dobu obratu závazků a především deklarované doby splatnosti faktur. Pro podrobnější a analýzu mi chybí interní informace o struktuře pohledávek. Navzdory prodlužování doby obratu pohledávek se doba obratu závazků společnosti Iveco snižuje. "

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 15 stran. Práce obsahuje tabulky a grafy.
Tato práce čerpá ze zdrojů: http://www.karosa.cz/main.php?show=history1&language=czech; https://is.mendelu.cz/eknihovna/opory/zobraz_cast.pl?cast=80.
Některé kratší pasáže práce se shodují s textem Finanční analýza společnosti Iveco Czech Republic, a. s..

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17476
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse