Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > J. Keller: Konspekt z Dějin klasické sociologie

J. Keller: Konspekt z Dějin klasické sociologie

Kategorie: Sociologie

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Konspekt do úvodu sociologie charakterizuje strukturu knihy a věnuje se obsahu jednotlivých kapitol, které mapují vznik a vývoj sociologie a stručně představují nejznámější myslitele z této oblasti.

Obsah

1.
Úvod
2.
Sociologie a krize společnosti
3.
August Comte (1798-1857)
4.
Karel Marx (1818-1883)
5.
Herbert Spencer (1820-1903)
6.
Emile Durkheim (1858-1917)
7.
Max Weber (1864-1920)
8.
Vilfredo Pareto (1848-1923)
9.
Georg Simmel (1858-1918)
10.
Sociologická tradice / Robert A. Nisbet
11.
Abecední přehled dalších sociologů a sociologicky relevantních osobností

Úryvek

“SOCIOLOGIE A KRIZE SPOLEČNOSTI

Autor se snaží poukázat na rozdíly mezi situací, která existovala na přelomu 18. a 19. století a situací dnešní doby. Rozdíl vidí v tom, že do potíži současné doby se nedostávají instituce tradiční společnosti ale instituce moderní společnosti. V dnešní době lidé tedy vypadávají z moderních poměrů, jejichž ustanovování pečlivě zkoumala klasická sociologie.
Při srovnání tehdejší a dnešní krize společnosti upozorňuje Keller na to, že to, co se dnes děje s moderní společností, připomíná poslední fáze tradiční společnosti – předprůmyslové. Tehdy se během krátkého časového intervalu zhroutila regulace světa práce. Dnes se tedy podobně rozpadají moderní formy regulace práce jak tomu vypovídá krize odborů a zaměstnanecké společnosti. Hovoříme tak o vážné krizi státu. Podle autora je sociologie produktem historického přechodu od tradiční společnosti k moderní společnosti.
Sociologie je produktem společnosti, která se oddělila od společností tradičních. Je to dáno řadou revolucí, které stály u jejího zrodu. Byly to například průmyslové nebo politické revoluce. Obě měly obdobný dopad na povahu společnosti. Jednotlivci se tak stali nezávislými na komunálních a korporativních ústavech.
V moderní společnosti jsou lidé stále víc a víc závislí na mechanismech a na vědění, že jsou tak rozsáhlé, že je sami nepřehlédnou a jejich platnost si mohou jen stěží ověřit. Moderní společnost tak pěstuje rétoriku práv a svobod, které staví naproti nesvobodě tradiční společnosti. V první polovině 19. století nastává krize modernity a sahá až na přelom 19. a 20. století. Vznikla v důsledku protestu těch, kteří byli vytržení z tradičních sociálních vazeb.
Během 19. století bylo čím dál více jasné, že liberální podoba volné hry tržních sil nezaručí prosperitu a rovněž ani nezabrání formám nerovnosti. V tomto důsledku nastal přenos z individuálních svobod k organizovaným. „Ideálem organizované modernity bylo vtáhnout všechny ekonomicky aktivní do hry tržních sil v rámci zaměstnanecké společnosti. V rovině politické bylo jejím ideálem integrovat všechny občany do politické hry jakožto kritizovat standardní konzum a neustále posunovat hranice toho, co takový všeobecně dostupný konzum obsahuje. V oblasti sociální bylo cílem pokrýt u veškeré populace standardní škálu sociálních rizik. Konečně v rovině společenskovědního poznání bylo cílem identifikovat formální struktury organizované modernity a určit, v jakém směru působí tyto struktury na jednání svých individuální členů.“
Sociologie vznikla jak z osvícenského myšlení, tak i z konzervativního. Osvícenství nahradilo víru v boha vírou v pokrok. Mezi nejvýznamnější osvícence můžeme zařadit například Charlese Louise Montesquieu, Jeana-Jecquese Rousseau nebo Adam Fergusona. Konzervativci byli proti přirozenoprávnímu individualismu a jeho chápání rovnosti a svobody.

AUGUST COMTE (1798-1857)
August Comte je považován za zakladatele sociologie a to především díky tomu, že dal disciplíně jméno a systematizoval oblasti. Sociologie má podle něj výjimečné postavení jak po stránce teoretické, tak i praktické. Během svého života prožil sedm odlišných politických režimů a z toho důvodu volal po stabilním řádu. Ve svých necelých dvaceti letech byl představen Saint-Simonovi a díky němu se seznámil s řadou pařížských intelektuálů. Byl ovlivněn jak řadou osvícenských, tak i konzervativních myšlení. Comte se nažil reformovat společnost a ustavit syntézu vědeckého poznání. Mezi jeho nejvýznamnější dílo patří Kurs pozitivní filozofie. „Comte přitom často opakuje, že věda nezná žádné absolutní pravdy, zná pouze pravdy relativní, tedy pravdy platné za daných podmínek.“ August Comte byl přesvědčen o tom, že společnost drží pohromadě jenom díky stejnému myšlení svých členů."

Poznámka

Keller, J. Dějiny klasické sociologie. Praha: Slon, 1996.
Práce obsahuje seznam osobností svázaných se sociologií v rozsahu cca 3 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera11893
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse