Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Jack Canfield a Herold Clive Wells: Hry pro zlepšení motivace a sebepojetí žáků - výpisky z knihy

Jack Canfield a Herold Clive Wells: Hry pro zlepšení motivace a sebepojetí žáků - výpisky z knihy


Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o výpisky z knihy Hry pro zlepšení motivace a sebepojetí žáků. Text nejdříve definuje sebepojetí, poté odpovídá na otázku, jak se utváří naše já. Uvádí několik zásad, co můžeme udělat pro zlepšení sebepojetí žáků. Charakterizuje otevření prostředí pro žáky. Zmiňuje vztah sebepojetí k učení. Zabývá se teorií herních žetonů. V závěru stručně seznamuje s postojem učitelů vůči žákům.

Obsah

1.
Sebepojetí
2.
Jak se utváří naše já?
3.
Co můžeme dělat pro zlepšení sebepojetí žáků
4.
Vytváření otevřeného prostředí plného zájmu
5.
Vztah sebepojetí k učení
6.
Teorie herních žetonů
7.
Postoj učitele
8.
Závěr

Úryvek

"Sebepojetí
Sebepojetí vlastně znamená to, co si o sobě myslíme my sami. Skládá se ze všech mínění o nás samých a postojů, které vůči sobě sami zaujímáme. Tyto postoje pak určují, kdo skutečně jsme, co si myslíme, že jsme, co děláme a čím se můžeme stát. Jde zkrátka o naše JÁ.

Jak se utváří naše já?
Naše já není dědičnou záležitostí. Učíme se jej od prvních okamžiků života. Brzy se naučíme, co zmírňuje bolest, co skýtá pohodlí, čím zaženeme hlad, jak si získáme pozornost atd. Já se tedy utváří našimi zkušenostmi.

Co můžeme dělat pro zlepšení sebepojetí žáků
Teorie nám může pomoci porozumět problémům, ale nám by mělo jít především o to, co můžeme pro zlepšení sebehodnocení žáků udělat my osobně.
Zde je několik zásad:
Sebepojetí je možné měnit. Učitelé mohou způsobit změny, a to jak pozitivní tak negativní.
- mnozí z nás měli v životě jednoho nebo dva učitele, kteří na nás měli pozitivní vliv, učitel projevoval zájem a cit pro naši osobní hodnotu, na druhé straně mnozí z nás měli zkušenost s učitelem, který nás nebo naše spolužáky ponižoval svým posměchem a sarkasmem, dělal tedy z učení negativní zážitek
Není to snadné. Ke změnám dochází pomalu, vyžadují čas.
- sebepojetí se buduje pomalu a zpočátku nepozorovaně
Úsilí, které je zaměřeno na centrální oblast mínění o sobě, má na žáky větší vliv, přestože se toto mínění obtížněji mění.
- např. když zlomyslnému chlapci pomůžeme, aby se začal vnímat jako vlídný člověk, co dokáže pomoci, je to pro něj velký pokrok a důležitá změna
Okrajové zkušenosti pomáhají.
- úspěchy hrají velkou roli a je důležité rozvíjet talent, vše co uděláme od vyvolání žáka křestním jménem, až po pochválení nového trička pomáhá utvářet pocit vlastní hodnoty
Důležité je spojovat úspěchy a silné stránky.
- např. při výtvarné výchově můžeme žáka pochválit: “ Jirko, tvůj obraz se mi velice líbí, všimla jsem si, že ses velice rychle naučil pracovat s uhlem.“"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4b043dfe299cb.zip (17 kB)
Nezabalený formát:
Hry_pro_zlepseni_motivace.doc (59 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse